Tag Archives: golf

VIDEO: Woods grimacing for the camera?

The FOX Sports Live crew gives Tiger some mattress advice.

[grabpress_video guid=ddce66e5b3f044a52cc50742f5cc1d4610867246 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , ,

VIDEO: Horrow: Golf Business Report

Rick Horrow updates business news from the golf world.

[grabpress_video guid=014dc85b619874c73a92b8dd0ba8e894766f261b embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , ,

VIDEO: PGA Championship recap: Final Round

Lusetich on James Dufner’s win at the PGA Championship.

[grabpress_video guid=84f8d05a31f9f6f928a364665e1efe3058cfb893 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , ,

VIDEO: Horrow: Golf industry is growing

Rick Horrow discusses the golf industry’s growth.

[grabpress_video guid=341b6c712c13e3a79f29f93d195d1544bfbd0cbd embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , ,

VIDEO: Lusetich: PGA Championship Round 3 recap

Robert Lusetich gives an update on round three developments.

[grabpress_video guid=1c12ad2d4efc2952364102934b8088d810203a4e embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , ,

VIDEO: PGA Championship Recap: Round 1

Robert Lusetich recaps Round 1 of the PGA Championship.

[grabpress_video guid=c6417db3c8682738afcedfc61c73f5cb389d8413 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , ,

VIDEO: Lusetich: Tiger looking for elusive 15

Robert Lusetich on Tiger Woods heading into PGA Championship

[grabpress_video guid=0ba86b8c00234c10ed726a7a39c2b7c807c17979 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , ,

Изгубени в превода – основни термини в голфа (част 2)Lost in translation – terms of golf (part 2)

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Golf_terms_1_re-sport

Постигането на определена цел изисква постоянно да се придържаме към предварително начертан план. Ето защо, за да продължим успешно да навлизаме в света на голфа, продължаваме с мисията да ви запознаваме с основни начални стъпки. Този път е ред на продължението за основните голф термини:

Айрън – стик с тънка метална глава.

Албатрос – така се нарича резултатът когато завършите с три удара под пара.

Ас – директно попадение с първи удар.

Боги – резултат, когато завършите с удар след пара.

Бърди – резултатът, когато завършите удар преди пара.

Голф сак – в него съхранявате стикове, топки и други аксесоари.

Грийн – най-добре поддържаната част от игрището, около дупката.

Грийн фий – таксата, която се плаща за ползване на игрището.

Грип – тази част от стика, която голфърът държи. Използваните материали са кожа и каучук.

Ийгъл – два удара под пара.

Кръг – обикновено 18 дупки.

Линия – желаната траектория на топката.

Наказателен удар – добавя се към резултата заради неспазване на регламента.

Golf Live 2012

Облекчение – разрешение за поместване на топката без наказание.

Онър – човекът, който започва пръв играта

Опасност – всеки бункер или водно препятствие.

Пар – предопределен резултат, който голфърът трябва да покрие по време на игра.

Път – лек удар директно преди целта.

Пътър – стик, специално предназначен за последния близък удар.

Разположение – позицията на топката след като е направен удар. В повечето случаи, играчът няма право да докосва или премества топка в покой.

Раф – район с по-висока трева.

Строук – термин, използван за замаха към топката.

Темпо на игра – скоростта, с която дадена група играе определен кръг. Златното правило е да се придържаш към скоростта на предходната група.

Тий – малко колче, с което повдигаме топката преди удар. Обикновено се използва на тий бокса в началото.

Тий бокс – специално място, от което започва подходът към всяка дупка.

Тий тайм – началният час на резервация за игра. В определения час вече трябва да сте на игрището.

Golf_terms_3_re-sport

Управител – човекът, който отговаря за поддръжката на голф игрището.

Ууд – стик за изпращане на топката на дълги дистанции.

Хендикап – показва уменията ви като голфър.

Шафт – дългата част, която свърза главата и грипа на стика. Обикновено е от стомана, графит, титан и др.

Ъп – голфър, който печели повече дупки, отколкото губи.

След като през миналата седмица ви препоръчах да изгледате филма „Изгубени в превода“, тази седмица вярвам, че картината е по-ясна. Част от голямото разнообразие на голф термините вече са част и от вашия речник. Лято е, забавлявайте се активно. До нови срещи!

от Калин Дацов © 2013 RE:SPORT, Всички права запазени.

[wp_bannerize group=“Horizontal“][wp_bannerize group=“Horizontal“]

Golf_terms_1_re-sport

Achieve a particular goal requires constant stick to pre-drawn plan. Therefore, in order to continue to successfully enter the world of golf, we continue with a mission to keep you informed about key initial steps. This time it is the turn of the extension of basic golf terms:

Albatros – this is what you get when you play a hole three strokes under par.

Birdie – What you get when you play a hole onestroke under par.

Bogey – A bogey is one stroke over par.

Eagle – two strokes under par.

Golf Ace – score with your first shot.

Golf bag – it’s used for carrying golf clubs, golf balls, and accessories.

Green – This part of the hole is designed for putting. It is the best-kept area of

the course.

Green Fee – The fee a golfer has to pay for the use of a golf course.

Grip – The part of the club held by the golfer. Common materials used are

leather and rubber.

Handicup – Shows your golf skills.

Hazard – A “hazard” is any bunker or water hazard.

Honor – The person who tees off first on a hole.

Iron – thin metal-head club.

Golf Live 2012

Lie – This is the position of the ball on the course after a shot has been made. In most circumstances, the golfer is not allowed to touch or move the ball once it has landed.

Line – The players intended path of ball to the hole.

Pace of Play – The speed in which a group plays during a round of golf. A good rule of thumb is to always keep up with the group in front of you.

Par – The score in strokes assigned to a hole based on how an accomplished

player would score on the hole.

Penalty Stroke – A stroke added to your score for a rules violation.

Putt – A shot played on the green. The characteristic of a putt is that the ball rolls to its intended target.

Putter – A club specifically designed for putting.

Relief – Permission to lift the ball and drop or place it without penalty.

Rough – The area of long grass that lines the fairways and connects from tee to

green. Typically, you would want to avoid landing your ball in the rough.

Round – Typically eighteen holes of golf.

Shaft– The long, thin part of the club connecting the club head to the grip. Some of the common materials used for shafts are steel, graphite and titanium.

Golf_terms_3_re-sport

Stroke – The term used when making a swing at the golf ball.

Superintendent – The person in charge of maintaining the golf course. Also call the greenskeeper.

Tee – A small peg used for resting your ball on and raise it off the ground. Typically, tees are used only from the Tee Box.

Tee Box (or teeing ground) – A designated area as the starting place for the hole to be played.

Tee Time – The reservation time made for beginning a round of golf. For example, if you have a nine o’clock tee time, that means that you need to be on the 1st  tee and hitting at 9 o’clock.

Up – In match play (see “match play”), a player that is winning more holes than losing is deemed as being “up” in the match.

Wood – Any club that has the general characteristics of a wooden-headed club. Today, “woods” are primarily made of metal composites. Typically sends the ball long distances.

After last week we recommend you to watch the movie „Lost in Translation“, this week we believe that the picture is clearer. Part of the wide variety of golf terms are already part of your vocabulary. It’s summer, so have fun! See you soon!

by Kalin Dacov © 2013 RE:SPORT, All rights reserved.

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Tags:, , , ,

VIDEO: Schrager: Weekend Recap

Peter Schrager talks Alex Rodriguez, Tiger Woods & NASCAR.

[grabpress_video guid=587668fbe1d0e0fbaa10cfa9e8a951281911bcb7 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VIDEO: Horrow: Legendary golfer motivating Browns

Rick Horrow with insider information from Browns camp.

[grabpress_video guid=ad26b09c2218c1f06fe814c544634524300a803e embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , ,

About Us

Rambo is an incredibly beautiful responsive Bootstrap Template for corporate and creative professionals. Rambo is an incredibly beautiful responsive Bootstrap Template for corporate and creative professionals.

Contact Info

New York City, USA

420-300-3850

info@rambotheme.com

Find us in Google Map !