Tag Archives: Средна гора

Илиев и Янакиев с трета победа в шампионата Iliev and Yanakiev with third championship win

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

D.Iliev_1

Димитър Илиев/Янаки Янакиев с „Шкода Фабия S2000“ спечелиха рали Средна гора в Панагюрище за трета поредна година и прибавиха нови 39 точки към досегашните си 80 в генералното класиране в националния автомобилен шампионат. Това е общо шестата победа на двамата състезатели в 10-годишната история на надпреварата, като трите преди това са също в серия от три сезона през 2005, 2006 и 2007 година.

В състезанието, което имаше 11 скоростни етапи с обща дължина 185.30 км, Илиев и Янакиев записаха 6 победи. 5 първи места взеха останалите на второ място в крайното подреждане на 12.3 сек. Крум Дончев/Петър Йорданов с „Форд Фиеста R5“.

В миниатюрния пети кръг от първенството за 2013 година стартираха общо 9 коли, нито една от тях не отпадна по технически причини и единствената интрига беше дали Мирослав Ангелов/Петър Илиев (Мегапорт, Рено Клио R3) ще запишат първия си подиум в кратката си спортна история като екипаж. Двамата завършиха на 6:09.5 от лидера и изпревариха с повече от минута преките си конкуренти в това състезание Антон Титов/Венцислав Мирчев (Октан Тим, Ситроен DS3 R3T), като в спора и единствената интрига в Средна гора ги победиха с 8:3 за
третото място.

Най-интересното е, че в долната част на деветката четири екипажа – Боян Гетов/Велислава Павлова (Ботевград, ФИАТ Пунто), Драгомир Друмчев/Димитър Тодоров (ЕФКО Рейсинг Тим, Пежо 206 RC), Владимир Симврийски/Ангел Башкехайов (БАМС, Дачия Логан) и Николай Кортелов/Наско Цонев (Моторспорт, Опел Корса) завършиха в същия ред, в който се класираха в първата скоростна отсечка на Средна гора. Така се потвърди очакването, че всеки един от тях се пазеше да кара така, че да не отпадне и да прибере максимален брой точки от това състезание.

[wp_bannerize group=“Horizontal“][wp_bannerize group=“Horizontal“]

D.Iliev_1

Dimitar Iliev/Yanaki Yanakiev („Skoda Fabia S2000“) won the rally Sredna gora in Panagyurishte for the third consecutive year and have added 39 new points to its existing 80 in the overall standings in the national road championship. This is a general sixth victory of the two players in the 10 year history of the race, the three previously also in a series of three seasons in 2005, 2006 and 2007. The race, which had 11 special stages with a total length of 185.30 km, Iliev and Yanakiev recorded six wins. Five took the runner-up in the rankings of 12.3 sec. Krum Donchev / Petar Yordanov („Ford Fiesta R5″).

In the fifth round of the championship in 2013 started total of 9 cars, none of them dropped for technical reasons, the only intrigue was whether Miroslav Angelov/Peter Iliev (Megaport, Renault Clio R3) will record their first podium in its short history as a sports crew. They finished in 6:09.5 ahead of the leader and more of a minute in front of the direct competitors in this race Anton Titov/ Vencislav Mircev (Octane Team, Citroen DS3 R3T), in dispute and the only intrigue in Sredna gora beat them 8:3 for third place.

The most interesting is that at the bottom of nines, four crews – Boyan Getov/Velislava Pavlova (Botevgrad, Fiat Punto), Dragomir Drumchev/Dimitar Todorov (EFKO Racing Team, Peugeot 206 RC), Vladimir Simvriyski/Angel Bashkehayov (BAMS, Dacia Logan) and Nikolay Kortelov / Nasko Conev (Motorsport, Opel Corsa) finished in the same order, which ranked them after the first speed section of the race. This confirms the expectation that each drive is kept so that it can’t fail to pick up maximum points from this race.

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Tags:, , , , ,

В Панагюрище стартира рали "Средна гора"In Panagyurishte starts rally "Sredna gora"

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Rali_1

В 20.30 часа днес на площад „20-ти април“ в Панагюрище ще бъде даден церемониалният старт на Рали „Средна гора“, информират от Общинска администрация в града. Рали „Средна гора“ се осъществява с любезното домакинство и финансова подкрепа на Община Панагюрище и генералното спонсорство на „Асарел-Медет“. Организатор е Интерспийд Нова Генерация.

Между 19.00 и 19.30 часа състезателните автомобили ще влязат в обособения закрит парк пред сградата на Общината. Автомобили на „Шкода“ ще бъдат на разположение на желаещите да направят тест драйв. Ще има и почетна обиколка на площада от ретро автомобили. По същото време служители на РУП Панагюрище ще започнат обособяване на зоните за сигурност и загражденията.

За нощния етап на ралито се предвижда промяна в организацията на движение по улиците.

[wp_bannerize group=“Horizontal“][wp_bannerize group=“Horizontal“]

Rali_1

At 20.30h today on the square „April 20“ in Panagyurishte will be given a ceremonial start of Rally „Sredna gora“, informed by the municipal administration of the city. Rally „Middle forest“ is done by kindly hosted and financial support of the Municipality Panagyurishte and sponsorship of „Assarel Medet“. Organizer is Interspeed New Generation.

Between 19.00 and 19.30h the racing cars will be in separate indoor park in front of the municipality. „Skoda“ will be available for those wishing to take a test drive. There will also be an honorary lap of the square of vintage cars. At the same time will begin the formation of the security and the enclosure.

For the night stage of the rally is considering a change in the organization of movement in the streets.

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Tags:, , ,

11 екипажа са подали заявки за участие в рали Средна гора11 crews have applied to participate in the rally Sredna gora

Rali_Re-sport_1

11 екипажа са подали заявки за участие в рали Средна гора. Автомобилната надпревара, която е с коефициент 5 за Европейската рали купа и кръг от националния шампионат, ще се проведе от петък до неделя. Сред заявените екипажи са най-добрите български пилоти като Димитър Илиев, Крум Дончев и други.

Директорът на ралито Валя Пантелеева на пресконференция днес разкри всички проблеми на организаторите, свързани с провеждането на състезанието.

„Това е 10-о юбилейно издание на рали „Средна гора“. То е с променена дата. По програма трябваше да се проведе през май, но беше отложено за август заради парламентарните избори. За пръв път работим адекватно с община Панагюрище. Ние сме готови за ралито. То е много тежко състезание. Но имаме различни проблеми. До 2-и август нямахме никаква кореспонденция с федерацията“, каза Пантелеева.

На пресконференцията не присъстваше нито един представител на БФ по автомобилен спорт. Директорът на ралито разкри, че Министерството на младежта и спорта е отпуснало 9320 лева, а на организаторите са преведени 7330 лева. Пантелеева обяви, че ще си търси разликата от средствата от федерацията. Освен това от централата не са й дали измервателната техника, нужна за провеждането на ралито. Тя добави, че проектобюджета на надпреварата е бил 100 хиляди лева, но тя ще бъде организирана едва с половината – 50 хиляди лева. Средствата освен от Министерството са от спонсори.Rali_Re-sport_1

11 crews have applied to participate in the rally Sredna gora. Automobile race, which is a factor 5 for the European Rally Cup and round of the national championship will be held from Friday to Sunday. Among the stated crews are the best Bulgarian pilots as Dimitar Iliev, Krum Donchev and others.

In a press conference today director of the rally Valya Panteleeva revealed all the problems of the organizers, regarding the conduct of the competition.

„This is the 10th anniversary edition of the rally Sredna gora. It has changed date. Under the program had to be held in May, but was postponed in August due to the parliamentary elections. For the first time we work adequately with Panagurishte municipality. We are ready to rally. It is very tough. But we have different problems. Near 2nd of August we had no correspondence with the federation, „said Panteleeva.

 

In the press conference there wasn’t a representative of BF of motorsport. Clerk of the course revealed that the Ministry of Youth and Sports has allocated 9320 leva, and the organizers have been translated 7330 lev. Panteleeva announced that she will seek the difference from the funds of the Federation. In addition, the plant doesn’t have the measuring equipment, needed to conduct the rally. She added that the draft of the race was 100 thousand leva, but it will be organized only by half – 50,000 leva.

 

Tags:, , , ,

About Us

Rambo is an incredibly beautiful responsive Bootstrap Template for corporate and creative professionals. Rambo is an incredibly beautiful responsive Bootstrap Template for corporate and creative professionals.

Contact Info

New York City, USA

420-300-3850

info@rambotheme.com

Find us in Google Map !