Tag Archives: Пиронкова

Падението на ЦветиFalling of Tsveti

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Pironkova_1

Изминаха 303 дни откакто Цвети Пиронкова ми донесе радост за последно (изключвам Уимбълдън 2013). Няма да забравя онази победа над китайката Дзе Джън на старта на Турнира на шампионките в края на месец октомври миналата година в зала „Арена Армеец“ . Не толкова заради името на съперничката, ще ме разберете. Дори цялостното представяне в проявата не може да бъде определено като добро. В конкретния мач обаче имаше драма, обрат, сълзи от щастие – всичко това пред родна публика…

Да се върнем малко назад във времето. Цветана Пиронкова е родена 13 септември 1987 г. в Пловдив. Пътят й към големия тенис е свързан с много лишения на цялото й семейство. Дядото Енчо, един от най-големите български художници, е продавал от своите картини, за да я подпомогне. Другият дядо – Никола Чинков, финансира участията на внучката по турнири, като продава парцели и гори в Родопите. Цвети тренира под ръководството на своя баща – Кирил Енчев. Дебютира в турнирите на ITF преди 11 години, когато достига финал в Букурещ и печели във Волос. През 2003 г. печели още три турнира. Следващата пък е една от успешните за Пиронкова, след като става част от отбора ни за Фед Къп. Прави дебют в топ 100 през 2005 г.

Tennis : Tournoi de Wimbledon - 01.07.2010 - 1/2 - WTA -

За да дойде Уимбълдън през 2010 г. Представянето й на британска земя предизвика истински отзвук и донесе много щастие, както на нея самата, така и на родните фенове. Полуфинал в най-стария тенис турнир в историята – гарниран с победа над втората в света тогава Винъс Уилямс. По-малко известен факт е, че в предната си среща Цвети отстранява шампионката от 2013 г., Марион Бартоли, с чиста победа в два сета.

Истинското разочарование в представянето на Цвети дойде през 2013 г. Няма защо да й се сърдим. От 2005 г. тя е неизменна част от топ 100 в класацията на WTA. Силното й представяне във времето до сега й носят над 2 млн. и 600 хил. долара. След загубата в първи кръг на US Open от Алисън Риске тя падна с нови 30 места в ранглистата до номер 96. До края на турнира може да изпадне и от топ 100.

Pironkova_4

От началото на годината Пиронкова е записала 14 загуби още в първия кръг на турнирите, в които участва. На фона на едва 10 победи – три от тях последователни на Уимбълдън 2013, където отпада в осминафинал от Радванска. Началото на годината не предвещава такова фиаско, поне след първия турнир в Хобарт, Австралия, където Цвети записва 2 победи. Следва серия от 7 поредни загуби в първия кръг – Australian Open, Париж, Доха, Дубай, Индиан Уелс, Маями и Катовице… Каръкът е счупен на африканска земя – в Мароко Пиронкова записва една победа, като побеждава Каролина Плискова (Чехия) със 7:5, 6:1, но във втори кръг отпада. За да се завърти отново омагьосаният кръг и да последват нови четири загуби в първи кръг (донякъде разбираемо, с оглед на съперничките) – Агнешка Радванска, Йелена Янкович, Слоун Стивънс и Еужени Бушар. Но пък от друга страна нали именно с победи срещу силни опонентки най-добре може да се свери часовника? В единственото си участие на двойки през 2013 г. – по време на тазгодишния Уимбълдън, в тандем с белгийката Янина Викмайер, Пиронкова записва една победа.

Pironkova_3

Специалистите посочват няколко причини за спада в играта на пловдивчанката – липсата на силен форхенд, слабост когато трябва да затвори бързо сет, психика, също и това, че тренира с баща си. За съвместната си работа Кирил Пиронков споделя, че винаги я е оставял да твори. Убеден е, че ако форхендът й поне малко прилича на бекхенда, то титлите не биха закъснели.

Лично според мен човек може да извлече позитивното и от най-безнадеждната ситуация. Ако се замислим в перспектива, през следващата година Цвети няма да има почти никакви точки за защитаване и може отново да я видим да трупа победи. От друга страна младите надежди на България чукат на вратата на славата – в топ 1000 на WTA може да открием имената на още 11 момичета, които са гладни за успехи. И съм сигурен, че много от тях ще постигнат пробив нагоре. Ако мога да перифразирам Кубрат Пулев – вярвам, че ще го постигнат, защото са българки!

от Калин Дацов © 2013 RE:SPORT, Всички права запазени.

[wp_bannerize group=“Horizontal“][wp_bannerize group=“Horizontal“]

Pironkova_1

303 days have passed since Pironkova bring me joy last (except Wimbledon 2013). I will never forget that victory over Chinese girl Zheng Jen at the start of the Tournament of champions at the end of October last year, in „Arena Armeec“. Not because of the name of the opponent, you will understand. Even the overall presentation in the event can’t be described as good. In this game, however, there was drama, twist, tears of happiness – all in front of her home crowd…

Let’s take a step back in time. Tsvetana Pironkova was born September 13, 1987 in Plovdiv. Her way to the big tennis involves a lot of hardships on her family. Her grandfather Encho , one of the biggest Bulgarian painters, sold his pictures to assist her. The other grandfather – Nicola Chinkov, funded her contributions in tournaments, selling lands and forests in the Rhodope Mountains. She trained under the guidance of his father – Kiril Enchev. Pironkova debuted at the ITF tournament 11 years ago, when she reached final in Bucharest and won in Volos. In 2003 she won three tournaments. Next, it is one of the most successful for Pironkova, after becoming part of our team for the Fed Cup. She debuted in the Top 100 in 2005.

Tennis : Tournoi de Wimbledon - 01.07.2010 - 1/2 - WTA -

In Wimbledon 2010 Pironkova brings much more happiness, both herself and the home fans. Semi in the oldest tennis tournament in history – topped with a victory over the world’s number 2 Venus Williams. A little known fact is that in the front meeting Tsveti removed champion in 2013, Marion Bartoli, with a clear win in two sets.

The real disappointment in Tsveti’s representation came in 2013, but no reason to be mad at her. Since 2005 she has been an integral part of the top 100 in the ranking of WTA. The strong performance in the time till now brings her over 2 million and 600 thousand dollars. After losing in the first round of US Open by Alison Risque, she fells with 30 places in the rankings to number 96. By the end of the tournament she can fall from the top 100.

Pironkova_4

Since the beginning of the year Pironkova has recorded 14 losts in the first round of the tournament in which she participates. Against the background of only 10 wins, three of them consecutive in Wimbledon 2013, where she is eliminated in 1/8 finals by Radwanska. Beginning of the year doesn’t portend such fiasco, at least since the first tournament in Hobart, Australia, where Tsvetana recorded 2 wins. Then follows a series of seven consecutive losses in the first round – Australian Open, Paris, Doha, Dubai, Indian Wells, Miami and Katowice… Misfortune is brokened in Africa – in Morocco Pironkova recorded one win, defeating Carolina Pliskova (Czech Republic) 7-5, 6-1, but fell in the second round. To turn back the vicious circle and follow new four losses in the first round (somewhat understandable, given the opponents) – Agnieszka Radwanska, Jelena Jankovic, Sloane Stephens and Eugene Bouchard.  In his only participation of couples in 2013 – at this year’s Wimbledon, in tandem with Belgian Yanina Wickmayer, Pironkova recorded one victory.

Pironkova_3

Experts point to several reasons for the decline in the game of Pironkova – the lack of a strong forehand, weakness when she needs to close quickly set, psyche, and also that she is training with her father. For their collaboration Kirili Pironkov says he gave her the space to create. He is convinced that if her forehand is a little bit like her backhand, the titles would not be late.

Personally, I think everyone can draw positive from the most hopeless situation. If you think ahead, next year there will be no points to defend and could again see her to gain victories. On the other side the young talents of Bulgaria knocking on the door of fame – in the top 1,000 on the WTA we can find the names of 11 other girls who are hungry for success. And I’m sure that many of them will achieve breakout. If I can paraphrase Kubrat Pulev – I believe they will do it because they are Bulgarians!

by Kalin Datcov © 2013 RE:SPORT, All rights reserved

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Tags:, , , , , , , , , , , ,

About Us

Rambo is an incredibly beautiful responsive Bootstrap Template for corporate and creative professionals. Rambo is an incredibly beautiful responsive Bootstrap Template for corporate and creative professionals.

Contact Info

New York City, USA

420-300-3850

info@rambotheme.com

Find us in Google Map !