Tag Archives: клуб

Голф в Южна Корея – оправдана екзотикаGolf in South Korea – justified exotic

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

След като през миналата седмица ви заведохме на пътешествие в Южна Африка и ви разказахме за историята на голфа там, този път се отправяме на изток, към една още по-екзотична дестинация – Южна Корея.

Korea_Golf_4Страната е дом на десетки голфъри на световно ниво. Голфът тук е популярен спорт и това е една от причините за тази висока концентрация на добри играчи. Най-престижният клуб се намира на о-в Жежу и се нарича Nine Bridges. Други два престижни клуба – Anyang Benest и Woo Jeong Hills. В първия е задължително да сте член за да играете.

Nine Bridges – на фона на дългогодишната история на голфа, клубът е сравнително нов – функционира от 2001 г., когато приема и първия си турнир. Тъй като достъпът е ограничен силно само за притежателите на клубни карти, през 2004 г. е открито обществено игрище, което има 6 дупки.  През 2012 г. клубът е поставен на 33-то място в класацията на 100-те най-добри голф игрища извън Америка.

Спортът е сравнително ново развлечение в страната и тъй като големите успехи на Южна Корея са при жените, тази половина от спорта е по-предпочитана за гледане от телевизионни зрители.Korea_Golf_3Доминацията на в американския LPGA тур от родени в Корея състезатели е впечатляваща. Обемът на качество, който такава малка страна произвежда, хваща вниманието на световната голф общественост.

Коя е причината за такъв бум на корейския голф през последното десетилетие?

Според мнозина специалисти основна причина е прословутото корейско трудолюбие. Местните жители знаят как да поставят цел и с малки стъпки се стремят да я изпълнят максимално бързо. Корейците обичат да играят за развлечение. Ако обаче пожелаят да станат професионалисти и да печелят, те приемат голфа като да ходят на работа или училище например. Репутацията в корейското общество е много важен фактор, ето защо голфът е добра причина за едно семейство да направи имидж пред приятелите си.

Korea_Golf_2Ето какво споделя една от звездите на голфа в азиатската страна, Хи Янг Парк:

„В училище посещавах курсове по балет, също така се учех да свиря на пиано и цигулка. Мисля, че в по-късен етап балетът ми помогна при изграждането на баланс, а музиката ме научи на ритъм. Също така обичам да рисувам, което мисля, че ми помогна в креативността по време на игра.

Да погледнем ранглистата. Какво казва тя?

Номер 1 при жените е от Южна Корея – известната Инби Парк. Четири от топ 10 са корейки, една трета от топ 300 също.

Korea_Golf_1Инби Парк е родена на 12 юли 1988 г. От 15 април тази година заема първото място в световната ранглиста при жените. На 19 г. става най-младата състезателка, която е печелила женският вариант на US Open. Общо зад гърба си има 14 турнирни победи.

С това приключваме приключението си в азиатската страна. Очаквайте и следващите ни голф изкушения.

от Калин Дацов © 2013 RE:SPORT, Всички права запазени.

[wp_bannerize group=“Horizontal“][wp_bannerize group=“Horizontal“]

After last week we took you on a journey to South Africa and we told you about the history of golf there, this time we head east to even more exotic destination – South Korea.

Korea_Golf_4The country is home to dozens of world-class golfers. Golf is a popular sport here and it’s one of the reasons for this high concentration of good players. The most prestigious club is located on the island of Jeju, and it’s called Nine Bridges. Two other prestigious clubs are Anyang Benest and Woo Jeong Hills. The first you have to be a member to play.

Nine Bridges – against the backdrop of the long history of golf, the club is relatively new – operating since 2001, when taking its first tournament. Since access is highly restricted only to holders of membership cards, in 2004 a public course is opened and it has 6 holes. In 2012 the club was placed in 33rd place in the ranking of the 100 best golf courses outside America.

Sport is a relatively new pastime in the country since the great successes of South Korea in women, that half of the sport is preferred for viewing by viewers.

Korea_Golf_3The dominance of the U.S. LPGA Tour of Korea-born players is impressive. The volume of quality that such a small country produces, grabs the attention of the global golf community.

What is the reason for such a boom of Korean golf over the last decade?

According to many experts, the main reason is the famous Korean industry. Locals know how to put order with small steps strive to meet as soon as possible. Koreans like to play for fun. However, if you wish to become professionals and earn, they take golf as going to work or school, for example.

Reputation in the Korean society is a very important factor, that’s why golf is a good reason for a family to make the image to your friends.

Korea_Golf_2Here is what one of the stars of golf on the Asian side, Hee Young Park says:

“At school I attended courses in ballet, also I learned to play the piano and violin. I think at a later stage the ballet helped me in building the balance and the music taught me rhythm. I also love to paint, which I think helped me in creativity during the game.

Let’s take a look at the rankings. What does it say?

Number 1 in women is from South Korea – the famous Inbee Park. Four of the top 10 are Koreans, one-third of the top 300 too.

Korea_Golf_1Inbee Park was born on July 12, 1988. On April 15 this year, she took first place in the world rankings in women. Just 19, she became the youngest athlete to have ever won the women’s version of the US Open. Total behind Inbee has 14 tournament victories.

by Kalin Datcov © 2013 RE:SPORT, All rights reserved

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Tags:, , , , , , , , , , , , ,

Силен голф турнир в Правец през следващата седмицаStrong golf tournament next week in Pravets

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Pravets

Европейският УниКредит шампионат по голф за клубни професионалисти 2013 ще се състои на игрището на „Правец Голф Клуб“ от 24 до 28 септември.

В последния ден на Европейския УниКредит шампионат по голф за клубни професионалисти на 28 септември (събота) професионалистите ще се изправят пред предизвикателството и
уникалния шанс да спечелят в ексклузивната надпревара Hole-in-One супер луксозния и премиерен за 2013 година хибриден модел Lexus IS 300h във върхово оборудваната си версия F Sport.

Спортният пълен хибрид от последно поколение ще бъде поставен на емблематичната островна дупка на „Правец Голф Клуб“ с дължина 154 метра (168 ярда), която ще бъде предпоследна дупка на професионалистите, само на метри от последния удар, който ще
определи тазгодишния шампион на Европа.

[wp_bannerize group=“Horizontal“][wp_bannerize group=“Horizontal“]PravetsEuropean UniCredit Championship 2013 will take place on the field of „Pravets Golf Club“ from 24 to 28 September.

On the last day of the European UniCredit Championship PGA on 28 September (Saturday) professionals will be challenged to win a race in the exclusive Hole-in-One Deluxe and prime in 2013 hybrid Lexus IS 300h in peak-equipped version F Sport.

Sports last generation full hybrid will be placed on the iconic island hole Pravets Golf Club“ in length 154 meters (168 yards), which will be the penultimate hole of the professionals, just meters from the last shot that will determine this year’s champion of Europe.

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Tags:, , , , , , , , , , ,

Лукойл вади от употреба потника с №15 на СтойковLukoil removed from use singlet № 15 of Stoykov

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Stoykov_1Ръководството на Лукойл Академик ще извади от употреба потника с №15, който принадлежеше през последните повече от 10 години на капитана на отбора Тодор Стойков.

Занапред никой друг играч на студентите няма да облича №15. Управата на клуба иска да отдаде почит на лидера на тима и в знак на благодарност към огромния му принос за успехите на Лукойл Академик от 2001 г. насам, фланелката на Тодор Стойков ще бъде издигната и закачена върху тавана на залата на клуба в Правец.

Това ще се случи още в първия мач на Лукойл Академик като домакин от новия сезон. За целта ръководството на клуба е поръчало специален екип на Тодор Стойков.

Шампионът на България вече работи по организирането на бенефис на своя капитан. Желанието на клуба е той да се осъществи още до края на тази година, а Лукойл да посрещне в чест на Тодор Стойков европейски гранд от калибъра на Барселона, Реал Мадрид, Панатинайкос, Олимпиакос и др.

Всичко от тук нататък е въпрос на договорка и на намиране на подходяща пролука в програмата на евентуалния съперник, който да уважи българския първенец и неговия лидер, който се оттегля от баскетбола след почти 20-годишна вярна служба.

Тодор Стойков ще остане на работа в клуба. Това ще се случи след като той си почине добре в следващите няколко месеца, а най-вероятно ръководството ще му повери пост на баскетболен директор в Лукойл от следващата година.

Източник: bball.bg

[wp_bannerize group=“Horizontal“][wp_bannerize group=“Horizontal“]

Stoykov_1

The management of Lukoil will dispose of singlet № 15, which belonged more than 10 years of team captain Todor Stoykov.

Henceforth no other player of the students will dress № 15. Management of the club wanted to pay tribute to the leader of the team and in gratitude for his enormous contribution to the success of Lukoil since 2001, the singlet of Todor Stoykov will be erected and hung on the ceiling of the hall of the club in Pravets.

This will happen in the first match of Lukoil as host in the new season. The management of the club has commissioned a special t-shirt for Todor Stoykov

The champion of Bulgaria is already working on organizing the testimonial of his captain. The desire of the club is to take place till the end of this year, and Lukoil to meet in honor of Todor Stoykov European giants of the caliber of Barcelona, ​​Real Madrid, Panathinaikos, Olympiakos and others.

The rest is a matter of negotiation and finding a suitable gap in the program of the possible rival to grant Bulgarian champion and his leader, who retired from basketball after almost 20 years of faithful service.

Todor Stoykov will continue to work in the club. This will happen after he rest well in the next few months, and most likely will entrust the leadership post of director of Lukoil next year.

bball.bg

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Tags:, , , , , , , , , ,

About Us

Rambo is an incredibly beautiful responsive Bootstrap Template for corporate and creative professionals. Rambo is an incredibly beautiful responsive Bootstrap Template for corporate and creative professionals.

Contact Info

New York City, USA

420-300-3850

info@rambotheme.com

Find us in Google Map !