Tag Archives: голф

Голф в Южна Корея – оправдана екзотикаGolf in South Korea – justified exotic

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

След като през миналата седмица ви заведохме на пътешествие в Южна Африка и ви разказахме за историята на голфа там, този път се отправяме на изток, към една още по-екзотична дестинация – Южна Корея.

Korea_Golf_4Страната е дом на десетки голфъри на световно ниво. Голфът тук е популярен спорт и това е една от причините за тази висока концентрация на добри играчи. Най-престижният клуб се намира на о-в Жежу и се нарича Nine Bridges. Други два престижни клуба – Anyang Benest и Woo Jeong Hills. В първия е задължително да сте член за да играете.

Nine Bridges – на фона на дългогодишната история на голфа, клубът е сравнително нов – функционира от 2001 г., когато приема и първия си турнир. Тъй като достъпът е ограничен силно само за притежателите на клубни карти, през 2004 г. е открито обществено игрище, което има 6 дупки.  През 2012 г. клубът е поставен на 33-то място в класацията на 100-те най-добри голф игрища извън Америка.

Спортът е сравнително ново развлечение в страната и тъй като големите успехи на Южна Корея са при жените, тази половина от спорта е по-предпочитана за гледане от телевизионни зрители.Korea_Golf_3Доминацията на в американския LPGA тур от родени в Корея състезатели е впечатляваща. Обемът на качество, който такава малка страна произвежда, хваща вниманието на световната голф общественост.

Коя е причината за такъв бум на корейския голф през последното десетилетие?

Според мнозина специалисти основна причина е прословутото корейско трудолюбие. Местните жители знаят как да поставят цел и с малки стъпки се стремят да я изпълнят максимално бързо. Корейците обичат да играят за развлечение. Ако обаче пожелаят да станат професионалисти и да печелят, те приемат голфа като да ходят на работа или училище например. Репутацията в корейското общество е много важен фактор, ето защо голфът е добра причина за едно семейство да направи имидж пред приятелите си.

Korea_Golf_2Ето какво споделя една от звездите на голфа в азиатската страна, Хи Янг Парк:

„В училище посещавах курсове по балет, също така се учех да свиря на пиано и цигулка. Мисля, че в по-късен етап балетът ми помогна при изграждането на баланс, а музиката ме научи на ритъм. Също така обичам да рисувам, което мисля, че ми помогна в креативността по време на игра.

Да погледнем ранглистата. Какво казва тя?

Номер 1 при жените е от Южна Корея – известната Инби Парк. Четири от топ 10 са корейки, една трета от топ 300 също.

Korea_Golf_1Инби Парк е родена на 12 юли 1988 г. От 15 април тази година заема първото място в световната ранглиста при жените. На 19 г. става най-младата състезателка, която е печелила женският вариант на US Open. Общо зад гърба си има 14 турнирни победи.

С това приключваме приключението си в азиатската страна. Очаквайте и следващите ни голф изкушения.

от Калин Дацов © 2013 RE:SPORT, Всички права запазени.

[wp_bannerize group=“Horizontal“][wp_bannerize group=“Horizontal“]

After last week we took you on a journey to South Africa and we told you about the history of golf there, this time we head east to even more exotic destination – South Korea.

Korea_Golf_4The country is home to dozens of world-class golfers. Golf is a popular sport here and it’s one of the reasons for this high concentration of good players. The most prestigious club is located on the island of Jeju, and it’s called Nine Bridges. Two other prestigious clubs are Anyang Benest and Woo Jeong Hills. The first you have to be a member to play.

Nine Bridges – against the backdrop of the long history of golf, the club is relatively new – operating since 2001, when taking its first tournament. Since access is highly restricted only to holders of membership cards, in 2004 a public course is opened and it has 6 holes. In 2012 the club was placed in 33rd place in the ranking of the 100 best golf courses outside America.

Sport is a relatively new pastime in the country since the great successes of South Korea in women, that half of the sport is preferred for viewing by viewers.

Korea_Golf_3The dominance of the U.S. LPGA Tour of Korea-born players is impressive. The volume of quality that such a small country produces, grabs the attention of the global golf community.

What is the reason for such a boom of Korean golf over the last decade?

According to many experts, the main reason is the famous Korean industry. Locals know how to put order with small steps strive to meet as soon as possible. Koreans like to play for fun. However, if you wish to become professionals and earn, they take golf as going to work or school, for example.

Reputation in the Korean society is a very important factor, that’s why golf is a good reason for a family to make the image to your friends.

Korea_Golf_2Here is what one of the stars of golf on the Asian side, Hee Young Park says:

“At school I attended courses in ballet, also I learned to play the piano and violin. I think at a later stage the ballet helped me in building the balance and the music taught me rhythm. I also love to paint, which I think helped me in creativity during the game.

Let’s take a look at the rankings. What does it say?

Number 1 in women is from South Korea – the famous Inbee Park. Four of the top 10 are Koreans, one-third of the top 300 too.

Korea_Golf_1Inbee Park was born on July 12, 1988. On April 15 this year, she took first place in the world rankings in women. Just 19, she became the youngest athlete to have ever won the women’s version of the US Open. Total behind Inbee has 14 tournament victories.

by Kalin Datcov © 2013 RE:SPORT, All rights reserved

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Tags:, , , , , , , , , , , , ,

Голфът – перла в чара на Южна Африка

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Южна Африка има всичко – подходящ климат, природа, голф игрища. Страната е дала на света някои от най-добрите играчи – Боби Лок, Гари Плейър, Ретийф Гуусен, Ърни Елс.

RSA_Golf_1Формалното начало на спорта е дадено през 1885 г., когато е създаден първият клуб в страната – Cape Golf Club. Човекът, който носи основна заслуга за това е сър Хенри Торънс, главнокомандващ британските военни сили по това време в Кейп Таун. Едва пет дена, след като пристига в ЮАР, той е разочарован да разбере, че няма голф игрища. С негова заслуга за кратко това се променя.

Началните години се оказват истински бум – цивилното население е запленено от играта и все повече хора се насочват към нея. Голям процент от започващите са абсолютни начинаещи, ето защо се взима решение да се започне работа по създаването на професионалисти. Първият професионалист в страната идва от Шотландия – Уолтър Дей. По-късно се появяват и много други имена, които впоследствие с опита си стават първите дизайнери на голф игрища в страната. Най-голям съперник по това време на Уолтър Дей в играта е Джей Джонстън. Веднъж годишно те организирали състезание между клубовете си. Първото състезание в национален мащаб е през 1892 г. в Кимбърли, а първият открит турнир през 1903 г. в Порт Елизабет.

PLAYERcЮжноафриканският голф съюз е създаден през 1910 г. Женският вариант на съюза се появява 4 години по-късно – дамите в голфа са на почит. През 20-те и 30-те години професионалният спорт в страната е доминиран от двама братя – Джок и Сид Брюс. Между 1921 г. и 1934 г. няма нито един случай, в който един от тях двамата да не е на първите две места в SA Open.

Боби Лок

Толкова много може да се каже за тази велика личност, че е трудно от къде да се започне. Роден е на 20 ноември 1917 г. Легендата на този спорт доминира във всичките си участия между 1935 г. и 1955 г. В кариерата си печели общо 4 пъти Open Championships. Лок е първият успешен южноафрикански играч на международната сцена.

RSA_Golf_2Гари Плейър

Роден на 1 ноември 1935 г., Гари Плейър е считан за един от най-великите в историята на голфа. В кариерата си печели впечатляващите 9 мейджър титли. В посещаване на различни дестинации неусетно натрупва 15 000 000 мили зад гърба си. Познат е още с прозвищата си Черния рицар, Г-н Фитнес, Международен посланик на голфа… Зад гърба си има 165 титли, спечелени на 6 континента в рамките на 6 десетилетия, което с основание му печели правото да бъде въведен в Международната голф зала на славата през 1974 г.

Сали Литъл

Една от най-известните голф състезателки на Южна Африка е Сали Литъл. Тя е родена в африканската страна през 1951 г., но в последствие се премества да живее в САЩ. През 1971 г. става член на LPGA Tour и печели общо 15 турнира, включително и един мейджър.  От 1982 г. се състезава за САЩ.

RSA_Golf_4ЮАР разполага с пленяващи въображението голф игрища. Вариативността е огромна, а индустрията на голф туризма тепърва набира скорост. До къде ще достигне? Скоро ще разберем.

от Калин Дацов © 2013 RE:SPORT, Всички права запазени.

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Tags:, , , , , , , , , , ,

Топ журналисти ще играят голфTop journalists will play golf

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

riu pravets 1Осмият тенис турнир BNP Paribas Медиа Мастърс ще се проведе на 5 и 6 октомври в „Риу Правец Голф и Спа ризорт“. Организатори на атрактивната надпревара за журналисти по традиция са сп. „Форхенд“ и ТК „Журналист“. Днес бе изтеглен и жребият за основната схема при двойките мъже и жени. За първи път в историята на турнира ще има и надпревара на смесени двойки, но жребият за нея ще се тегли в събота в Правец.

Сред участниците са известните журналисти Ирина Цонева и Сашо Йовков (БНТ), Йоана Гочева (Нова ТВ), Христина Балинска и Тодор Попов (bTV), Крум Савов (Канал 3), Ангел Кишин (в. „Меридиан мач“), Иван Матанов (в. „Стандарт“), както и издателят и депутат в 42-ия парламент Мартин Захариев, който вече е печелил веднъж турнира.

Мачовете от основната схема ще започнат на 5 октомври в 11.00 часа. Финалите са в неделя сутринта, а награждаването на призьорите ще бъде около 13,00 часа.

[wp_bannerize group=“Horizontal“][wp_bannerize group=“Horizontal“]

riu pravets 1Eight tennis tournament BNP Paribas Media Masters will be held on 5 and 6 October in „Riu Pravets Golf and Spa Resort“. Organizers of attractive race for journalists are „Forehand“ magazine and TC „Journalist“. Today was the draw for the main draw for couples men and women.

Among the participants are famous journalists – Irina Tsoneva and Sasho Jovkov (BNT), Joana Gocheva (Nova TV), Christina Balinska and Todor Popov (bTV), Krum Savov (Kanal 3), Angel Kishin (newspaper „Meridian Match“), Ivan Matanov („Standard“) and publisher and member of the 42nd Parliament Martin Zahariev, who has won every tournament.

Matches of the main draw will begin on October 5th at 11:00 am. Finals are on Sunday morning, and the awarding of winners will be around 13.00 hours.

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Tags:, , , , , , , , , , ,

Ханк Хейни – човекът, който промени Тайгър Уудс

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

По-вероятно е да не сте чували това име. Но когато ви кажем – бившият треньор на Тайгър Уудс, нещо ще ви просветне. Популярният инструктор Ханк Хейни ръководи четири школи в районите на Далас и Тексас. В момента той се намира под номер 2 в списъка за най-великите треньори на  всички времена на списание Golf Digest.

PGA Championship - Preview Day 1За себе си Хейни казва – философията ми е да уча хората сами да стават най-добрите си учители и да разбират до съвършенство полета на топката. През май 2010 г. Ханк информира Тайгър Уудс, че повече няма да работят съвместно. По-късно издава биографична книга, в която описва шест годишната си работата с Уудс. „Големият пропуск“ отразява периода, в който Тайгър печели 31 титли от Американския тур и шест мейджър титли и пренаписва историята на голфа. Историята им започва през 2004 г. когато Хейни получава телефонно обаждане от Уудс, което по-късно ще промени живота и на двамата – по-късно инструкторът вече прекарва една трета от годината със своя ученик. Хейни, който наследява Бъч Хармън като суинг треньор на Уудс, определя работата си с легендата като „сбъдната мечта“.

„Винаги ще бъде благодарен за това, че допринесох за успехите на Тайгър“ . Беше в интерес и на двама ни да спрем да работим заедно. Вярвам, че ако Тайгър е добре в психологически и физически аспект, всичко в играта му ще се получава“, казва Хейни.

Hank_Haney_1[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Роденият през 1955 г. инструктор е в основата на промяната в играта на Уудс, след като променя замаха му от изправен към плосък.

По това време Тайгър е само на 28 г., вече идол, определян от пресата не просто като най-добрият голфър, но и като вероятно най-добрия спортист на всички времена. Банковата му сметка нараства с всяка секунда. Най-голямото предизвикателство пред Хейни е да разгадае пъзелът, който представлява душевността на Тайгър – до този момент  харизматичният треньор е работил с хиляди голф играчи, но Тайгър е истинското предизвикателство в кариерата му.

По-рано, през 2008 г. има и друго предизвикателство пред себе си – започва телевизионно предаване, в което обучава популярни звезди в тънкостите на голфа. Първият брой е с баскетболната легенда Чарлз Баркли. През 2010 г. шоуто продължава с актьора Рей Романо, 2011 г. е за Ръш Лимбо, а 2013 г. плувецът Майкъл Фелпс се престрашава да се потопи във водите на голфа.

Hank_Haney_3Съществуват различни интерпретации за ползата на това предаване. Особено разгорещени са коментарите за шоуто с Чарлз Баркли, който е прочут с неправилната си постановка при удар (той спира по средата на замаха). Безспорно за Golf Channel, който продуцира предаването, успехът е налице – рейтингите са високи, интересът е налице.

От професионална гледна точка, успехът на начинанието се измерва в напредъка на играта на Баркли. През 80-те и 90-те години на 20-ти век Баркли е безспорен талант, но с малко по-голяма топка – баскетболната.  За да промени фокуса на Баркли в правилната посока и върху по-малката топка, Ханк не иска да премахва паузата по време на удара, той се фокусира върху движението след това.  В седемте епизода на предаването баскетболната легенда не показва сериозна промяна, но за него Хейни споделя, че е вторият най-упорит човек когото познава, след Тайгър Уудс.

Упорит е и самият Хейни, оценката му дават всички елитни издания за голф. Не е случаен фактът, че е включен в списъка на списание Golf Magazine за стоте най-добри инструктори, подвизавали се между 1984 и 2008 г.

от Калин Дацов © 2013 RE:SPORT, Всички права запазени.

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Tags:, , , , , , , , , , , , , ,

Голф – елегантност и съвършенствоGolf – elegance and sophistication

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Елегантността на голфа не може да остане незабелязана. През годините този аристократичен спорт е повлиял в модните тенденции на не една и две колекции. В най-общи линии всеки детайл е изпипан до съвършенство. Дизайнът на дрехите има за цел да не ограничава действията на игралното поле. Съставено е основно от къс или дълъг панталон, тениска, обувки, чорапи и ръкавици. В следващите редове ще обърнем повечко внимание на това какво е необходимо на един истински голфър:

Golf_3Ръкавици – често играчите предпочитат да се подвизават с ръкавици, по този начин се подобрява захвата, избягват се също така нежелани мазоли. Това от своя страна позволява да бъдат реализирани удари с по-голям замах и дистанция.

Обувки – много от професионалистите използват обувки със специални шипове по тях, което също гарантира контрол при удар. Подобреният баланс е важна част от игра най-вече върху мокра повърхност. Тези шипове могат да бъдат от метал или пластмаса. Някои клубове са въвели забрана за използването на метални шипове, тъй като вредят на целостта на игрището. Като цяло е важно да се инвестира в добри обувки, тъй като ще ви се налага да изминавате средно по 5 мили при стандартна игра, а ако сте начинаещ и повече. Едни от първите данни за използване на специални обувки за голф датират от публикации в шотландската преса от 1857 г., където е препоръчано да се носят със стабилни шипове. Близо 40 години по-късно, през 1891 г. започва използването и на шипове, които се монтират с винт към обувката. В зората на голфа обувките били наистина твърди и сравнително неудобни, това се променя през 80-те години на 20 век когато комфортът излиза на преден план. Едно десетилетие по-късно са представени и първите пластмасови шипове.

golf_2Чанта – съвременните чанти са изработени с най-новите материали, но исторически погледнато нещата не стоят така – в миналото чантите за голф са били изработвани от кожата на слонове, най-вече от слабините. Когато играта придобива популярност се създават множество голф клубове, играчите се налага да носят със себе си повече стикове, определящо за размера на саковете е и правилото от 1939 г., което забранява носенето на повече от 14 стика по време на игра. През 1970 г. Рич Реймърс, бивш състезател, си поставя за цел да направи два пъти по-лек сак. Иновативната чанта носи името BACK 9, но финансовите успехи не са толкова големи, колкото самият факт, че е зададена нова ниша в развитието на саковете. Любопитно е, че първата „изправена чанта“ също е дело на компанията на Реймърс – това става факт през 1986, а името на чантата е Eclipse.

Хавлия – тя също се е превърнала в неизменен аксесоар към екипировката на голф играчите. Сухите ръце и аксесоари са важен елемент от успешния удар. Повечето чанти имат халка, на която хавлиите могат да се закачват.

Golf_4Калъф за стикове- предпазват от нежелани щети по време на игра при внезапни инциденти, които са не рядко срещан елемент от играта.

Не подценявайте външния вид когато посещавате голф клуб. Все пак никога не се знае кого може да впечатлите, дали с игра или с външност?!

от Калин Дацов © 2013 RE:SPORT, Всички права запазени.

[wp_bannerize group=“Horizontal“][wp_bannerize group=“Horizontal“]

The elegance of golf can’t remain unnoticed. Over the years, this aristocratic sport influenced fashion trends in not one or two collections. In general terms, every detail has been polished to perfection. In the following lines will pay a little more attention to what is required for a true golf player:

The design of garments is intended not to limit the actions on the play field. It consists mainly of short or long trousers, shirt, shoes, socks and gloves.

Golf_3Gloves – players often prefer the gloves, thereby improving grip also avoids unwanted calluses. This in turn allows them to be implemented hit with higher stroke and distance.

Shoes – many professionals use shoes with special spikes on them, which also ensure control at impact. Improved balance is an important part of the game especially on wet surfaces. These spikes can be of metal or plastic. Some clubs have banned the use of metal spikes as harming the integrity of the course. Overall, it is important to invest in good shoes, because you’ll have to walk an average of five miles in a standard game, and if you are a beginner even more. Some of the earliest evidence for the use of special golf shoes is dating from publications in the Scottish press from 1857, which was recommended to wear ones with stable spines. Nearly 40 years later, in 1891, began use of studs that are mounted with a screw to the shoe. At the dawn of golf, shoes were really hard and fairly uncomfortable, this changed in the 80s of the 20th century when comfort is at the forefront. A decade later, are presented and the first plastic spikes.

golf_2Bag – modern bags are made with the latest materials, but historically is not the same case – in the past golf bags have been made from the skin of elephants, mostly groin. When the game is gaining popularity are created multiple golf clubs, players have to carry more sticks down on the amount of bags is the rule in 1939 prohibiting the wearing more than 14 clubs in the game. In 1970, Rich Reymars, a former golf player, seeks to make two times lighter bag. Innovative bag named BACK 9 but financial success are not as big as the fact that it set a new niche in the development of bags. Curiously, the first „upright bag“ also belongs to the company of Reymars – it happened in 1986, and the name of the bag is Eclipse.

Towel – it has also become unaltered accessory equipment for golfers. Dry hands and accessories are an important element of a successful attack. Most bags have a ring on which towels can be hung.

Golf_4Carrying sticks-protects from unwanted damage while playing with sudden incidents are not rare element of the game.

Do not underestimate the appearance when visiting Golf Club. However, you never know who you can impress, whether game or appearance!

by Kalin Datcov © 2013 RE:SPORT, All rights reserved

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

 

Tags:, , , , , , , , , , , ,

Силен голф турнир в Правец през следващата седмицаStrong golf tournament next week in Pravets

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Pravets

Европейският УниКредит шампионат по голф за клубни професионалисти 2013 ще се състои на игрището на „Правец Голф Клуб“ от 24 до 28 септември.

В последния ден на Европейския УниКредит шампионат по голф за клубни професионалисти на 28 септември (събота) професионалистите ще се изправят пред предизвикателството и
уникалния шанс да спечелят в ексклузивната надпревара Hole-in-One супер луксозния и премиерен за 2013 година хибриден модел Lexus IS 300h във върхово оборудваната си версия F Sport.

Спортният пълен хибрид от последно поколение ще бъде поставен на емблематичната островна дупка на „Правец Голф Клуб“ с дължина 154 метра (168 ярда), която ще бъде предпоследна дупка на професионалистите, само на метри от последния удар, който ще
определи тазгодишния шампион на Европа.

[wp_bannerize group=“Horizontal“][wp_bannerize group=“Horizontal“]PravetsEuropean UniCredit Championship 2013 will take place on the field of „Pravets Golf Club“ from 24 to 28 September.

On the last day of the European UniCredit Championship PGA on 28 September (Saturday) professionals will be challenged to win a race in the exclusive Hole-in-One Deluxe and prime in 2013 hybrid Lexus IS 300h in peak-equipped version F Sport.

Sports last generation full hybrid will be placed on the iconic island hole Pravets Golf Club“ in length 154 meters (168 yards), which will be the penultimate hole of the professionals, just meters from the last shot that will determine this year’s champion of Europe.

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Tags:, , , , , , , , , , ,

Голф инструкцииGolf instructions

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Както всеки останал спорт, така и голфът изисква задълбочена подготовка, често трениране и непрестанно подобряване на формата в представянето ви. Съществуват редица методики, ментални и физически, които ще развият играта ви в положителната насока. Професионалната отдаденост на някои от добрите инструктори от друга страна им печели бърза популярност по целия свят.

Instruction_1Развитието ви в света на голфа не е само физическо и психологическо, изисква се и отлично познаване на правилника и етикета на поведение по време на игра. Важно е когато се доверяваме на някой треньор, да проверим сертификатите, които гарантират професионалните му качества. В САЩ например препоръчвани са треньорите, които имат сертификат от PGA – Клас А. Това разбира се не е 100% гаранция, тъй като голям процент от отличните инструктори нямат такъв сертификат.

Основната част от инструкциите се фокусират върху практическата част от играта – в реални условия или в тренировъчно помещение, също така има теоретична част, а не на последно място е и видео анализ на играта ви, който някои от клубовете предлагат.

Golf_1Абсолютно начинаещите получават серия от уроци, които са по-обобщено насочени, а с течение на курса заниманията стават все по-индивидуално насочени. Важно е в началото да бъдат усвоени основните умения за да играете голф – замах при различните видове удари, баланс в цялото тяло и др. Хората, които желаят да се занимават професионално с голф започват да го правят някъде около своята десета годишнина, а заниманията с треньор могат да продължат в следващите 10 години. Повърхностно погледнато няма какво толкова да се подобрява цели 10 години, но това съвсем не е така.

Голф инструкторите стават известни по няколко причини – първият тип стават известни заради това, че самите те са били добри играчи по време на активната си състезателна кариера – Джак Граут, Харви Пеник, Дик Хармън и други. Вторият тип инструктори дължат славата си на своя професионализъм при създаване на специализирана голф академия – такъв пример са Джим Маклийн, Дейвид Лийдбетър и др. Последният тип инструктори са специализирани в обособен аспект от играта – някои подобряват късите удари, други психологията на играта.

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Instruction_3Хората, които са приели голфа за свое хоби постоянно търсят вратички да подобряват играта си. Чудесен вариант в това отношение са някои специализирани издания, сред които Golf Magazine и Golf Digest, които системно предлагат на страниците си съветите на някои от топ инструкторите. Дори телевизиите, които предават на живо голямо състезание, често обръщат внимание на кратки практически съвети в коментарите си. В това отношение много добър пример е Питър Костис, който вече над 20 години е част от съветниците на Golf Digest.

Често зад граница се рекламират и продукти, които целят да подобрят играта ви на зеления килим. Осмиването на това е един от основните моменти в един от най-емблематичните филми с голф тематика – Tin Cup (1996).

Barkley_3Ползването на голф инструктор не е гаранция за успех. Лошото заучаване на движенията в началото на обучение може да повлияе пагубно в последвалото ни развитие. Психологически прегради също могат да ни попречат в подобрението на играта. Телевизиите и тук са иновативни – често се правят реалити формати, които показват как някои известни личности заучават основите на голфа. Емблематично е предаването с бившата баскетболна звезда Чарлс Баркли, който печели симпатиите на хората с нестандартното си поведение при удар. Може да се уверите в това и сами, ето ТУК.

от Калин Дацов © 2013 RE:SPORT, Всички права запазени

[wp_bannerize group=“Horizontal“][wp_bannerize group=“Horizontal“]

Like every other sport, golf requires thorough preparation, frequent training and continuous improvement in the form of your presentation. There are many methods, mental and physical, that will develop your game in a positive direction. Professional dedication of some of the best instructors on the other hand won quick popularity worldwide.

Instruction_1Your development in the world of golf is not only physical and psychological it requires excellent knowledge of the rules and etiquette while playing. It is important that when you trust a trainer to check certificates that guarantee his professional qualities. In the U.S., for example, recommended are the coaches who are certified by the PGA – Class A. This of course is not 100% guaranteed, since a large percentage of excellent instructors don’t have this certificate.

The main part of the instructions focus on the practical part of the game – on the ground or in the training room, also has a theoretical part, and last but not least is the video analysis of your game that some clubs offer.

Golf_1Absolute beginners receive a series of lessons that are more generalized focus, and throughout the course activities become more individually targeted. It is important at the beginning to learn the basic skills to play golf – swing for different types of shots, balance in the body and more. People who wish to pursue professional golf began to do around its tenth anniversary, and practicing coaching may continue for the next 10 years. Superficially there is nothing to improve for 10 years, but this is not true.

Golf instructors become famous for several reasons – the first type are known for the fact that they themselves were good players during their active career – Jack Graut, Harvey Penik, Dick Harmon and others. The second type of instructors glory due to his professionalism in creating specialized golf academy – for example Jim McLean, David Liydbetar and others. The last type of instructors are specialized in a specific aspect of the game – some improved short game, other psychology of the game etc.

Instruction_3People who take golf as their hobby are constantly looking for loopholes to improve their game. Great variation in this respect are some specialized publications, including Golf Magazine and Golf Digest, which consistently offer pages advice of some of the top instructors. Even television, which broadcast live big race, often pays attention to the short practical advice in their comments. In this respect, a good example is Peter Kostis, who has over 20 years of advisers Golf Digest.

Often abroad advertised and products designed to improve your game on the green carpet. Mockery of it is one of the key moments in one of the most iconic films with golf theme – Tin Cup (1996).

Barkley_3Using a golf instructor is no guarantee for success. Poor learning of movements at the beginning of training can influence detrimental to subsequent development. Psychological barriers can also prevent us from improving in the game. TV is innovative and here – often they make reality formats that show how some celebrities learn the basics of golf. Emblematic is the transfer of former basketball star Charles Barkley, who won the sympathy of the people with unconventional behavior under impact. You can see it yourself, HERE.

by Kalin Datcov © 2013 RE:SPORT, All rights reserved

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Как да построим голф игрище?

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

В последните години изграждането на голф игрища става все по-масово. Спортът става популярен на много места по света. Как точно става изграждането на голф игрище? Ще ви разкажем в следващите редове:

Construction_1За да започнете такъв мащабен проект трябва да имате визия и да сте сигурни, че наистина си заслужава. Важно е да се прецени мястото, на което ще се изгради голф игрището – необходимо е да се прецени броят на населението в даден район, неговото икономическо развитие и др. За целта помощта на екип от анализатори ще свърши добра работа. При избора трябва да се прецени и цената на земята, която ще се купи за целта.  Други важни елементи – наличие на вода в района, подходящ дренаж, дали има диви животни наоколо – може да се съчетае с ловен туризъм. Други фактори, които са от значение – въздушен трафик в района, изглед, шум, чистота на въздуха. За да построите голф игрище са необходими около 600 декара налична площ.Construction_2Цената за построяване на голф игрище може да варира много. Общо казано за изграждането на приличен терен в САЩ са необходими около 2 млн. долара. С помощта на надеждни архитекти цената може да падне драстично. В Щатите например има специална асоциация на голф архитекти, които предлагат своите услуги на предприемчиви бизнесмени.  Създадена през 1946 г., днес тя приобщава най-големите професионалисти в занаята. Играенето на голф има много детайлни нюанси, които са добре познати на архитектите, ето защо те могат да предложат най-адекватните решения за съвършенство и на най-малкия детайл.

Поддръжка – след изграждането, на голф игрището трябва да се гледа като на живо същество. Ето защо наемането на специалист, който да се грижи за поддръжката след завършването на проект, е задължително. В дългосрочен план това със сигурност би спестило средства за обновяване.

Construction_3Ето и малко повече информация за някои известни дизайнери на игрища:

Пийт Дай – роден 29 декември 1925 г.  Малко преди появата му на бял свят баща му е обсебен от голфа и построява игрище с 9 дупки в семейна земя. Пийт израства на това игрище – работи и играе непрестанно. Печели две регионални титли в Охайо, преди да постъпи в армията през 1944 г., където е планувано да бъде парашутист, но Втората световна война приключва преди това да стане факт. След напускане на армията става студент в Уинтър Парк, Флорида, където среща бъдещата си съпруга. Първото си голф игрище с 18 дупки конструира през 1962 г. в Индианаполис. След това е замесен в изграждането на над 70 игрища по целия свят. Въведен е в Международната голф зала на славата, има десетки други признания за достойната си кариера.

Джак Никлаус – роден 21 януари 1941 г. През годините си спечелва прозвището „Златната мечка“. На много места е признат за най-завършения голфър в света – в кариерата си печели 18 мейджър титли. След края на кариерата си се заема с дизайн – ръководи една от най-големите обучаващи школи за голф дизайн. Първият му самостоятелен проект започва да функционира през 1976 г. в Оуквил, Онтарио. До края на 2005 г. неговата компания в съдружие с наследниците му изгражда 299 игрища – по това време по целия свят има около 32 хил., от които половината в Съединените щати. Също така е и рекламно лице на популярна голф компютърна игра.

Construction_5Гари Плейър – роден е на 1 ноември 1935 г., южноафрикански голфър, един от най-известните в историята. Печелил е 9 мейджър титли. Известен е с прякора си „Черния рицар“. Има зад гърба си реализирани над 325 проекта в 35 страни. Една от дизайнерските му перли е в България – негово дело е игрището Thracian Cliffs Golf & Beach resort.

от Калин Дацов © 2013 RE:SPORT, Всички права запазени.

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Tags:, , , , , , , , , , , , ,

US Open – голф!US Open – golf!

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Като човек, който се интересува от тенис от по-дълго време, в сравнение с голф, ми беше много интересно да разбера, че US Open е турнир, който зад Океана е свързван по равно и с голф. Едно събитие с традиция, водеща началото си от 1895 г.  – 14 години по-късно след Oткритото първенство на Америка по тенис.

Golf_1Турнирът е един от четирите най-големи в голфа. Това може да предполага, че в него участват топ-състезателите от цял свят, конкуренцията е жестока и резултатите на финала са много сходни. Играе се през месец юни. Характерно е, че домакинството се поема от различни клубове, като се взима предвид категорията на мястото, възможността за прием на повече зрители и др. Има много специалисти, които се занимават основно с подготовката на дадена база да приеме турнири от такъв ранг. Един от най-известните голф-архитекти, които подготвят прояви от US Open е Рийс Джоунс. Заниманието му не е случайно – част е от наследствено предавана професия в семейството – неговият баща Робърт Трент Джоунс също е легендарен архитект.Golf_2Първата проява преди 118 години се играе на поле с девет дупки в Ню Порт, Роуд Айлънд. През 2013 г. домакин е Merion Golf Club в щата Пенсилвания. От историческа гледна точка победителите в първите 16 издания на турнира няма да ни изненада – шампионите са основно от Англия и Шотландия. За да дойде 1911 г. когато Джон Макдермот носи първи американски триумф. Успехът му е дублиран година по-късно. С това признанията за него не свършват – на 19 г. той е най-младият шампион на US Open. Също така е първият, който слиза под 72 удара в значимо голф събитие. С постиженията си Макдермот е една от легендите между 1911 г. и 1914 г. След 1950 г. доминацията на домакините е забележителна – едва шест различни от американски голфъри са триумфирали в шампионата.

US Open не е дискриминационен – състезанието е част и от женския календар, като води началото си от средата на 20 век – първият турнир е игран през 1946 г. По това време традициите в американския голф вече са изградени, ето защо в първите 40 години от съществуването си, с три изключения, всички шампионки са представители на домакините.

Golf_3Наградният фонд на турнира също е забележителен – при мъжете е около 8 млн. долара, а при жените 3.

Ето и няколко любопитни факти за състезанието – с най-много титли (4) при мъжете са четирима – Уили Андерсън, Боби Джоунс, Бен Хоган и Джак Никлаус. Тайгър Уудс и Хейл Ъруин имат по три. Последният е известен и с други свои постижения, едно от които това, че той е най-възрастният шампион на US Open – 45 години и 15 дни.

Шампион през 2013 година става Джъстин Роуз, а това е първата му мейджър титла.  При жените пък триумфира Инбе Парк. Южнокорейската доминация при жените тук е впечатляваща в последните шест години – пет титли за азиатската страна.

Golf_4За да е ясно, че традициите са нещо от първостепенно значение е важно да отбележим, че вече са ясни следващите домакини на US Open. При мъжете програмата е изготвена до 2020 г., когато ще е юбилейното 120 издание, а при дамите са ясни домакинствата до 2017 г. Любопитно е да се отбележи, че през 2014 г. за пръв път един клуб ще приеме и двете прояви. Това е Pinehurst в Северна Каролина, който в рамките на 2 седмици ще бъде арена на битката за големите награди. Билети за събитието вече се продават, а пакетните цени започват от около 500 долара.

С това срещата ни с US Open приключи. До скоро!

от Калин Дацов © 2013 RE:SPORT, Всички права запазени.

[wp_bannerize group=“Horizontal“][wp_bannerize group=“Horizontal“]Golf_1

As someone who is interested in tennis for a long time, compared to golf, it was very interesting to know that a US Open tournament overseas is equally associated with golf. An event with a tradition which has its roots since 1895 – 14 years later after US Open in tennis.

The tournament is one of the four major in golf. This may suggest that it involves top athletes from around the world, the competition is fierce and the final results are very similar. It’s played in June. Characteristically, the household is assumed by the various clubs, taking into account the category of the place, the ability to receive more viewers etc. There are many professionals who are primarily engaged in the preparation of a base to accept the events of that rank. One of the most famous golf architects who prepare manifestations US Open a Rees Jones. His occupation is not accidental – it is part of familial profession in the family – his father, Robert Trent Jones is also a legendary architect.

Golf_2The first event 118 years ago is played on a ground with nine holes in Newport, Rhode Island. In 2013 US Open is hosted by the Merion Golf Club in Pennsylvania. Historically, the winners of the first 16 editions of the tournament won’t surprise us – champions are mainly from England and Scotland. In 1911 John McDermott brings first American triumph. His success has been dubbed a year later. With this recognition, it does not end – 19, he was the youngest champion of the US Open. He is also the first to go down below 72 beats in a significant golf event. With his achievements McDermott is one of the legends between 1911 and 1914. After 1950 the dominance of the hosts is remarkable – only six non-American golfers have won the championship.

US Open doesn’t discriminate – race is part of the women’s calendar, and dates back to the mid-20th century – the first tournament was played in 1946. At that time traditions in American golf have already been built, so in the first 40 years existence, with three exceptions, all champions are representatives of the hosts.Golf_3

The prize fund of the tournament is also notable – for men it is about $ 8 million, and for women – 3.

Here are some interesting facts about the race – with the most titles (4) in the men’s history are four – Willie Anderson, Bobby Jones, Ben Hogan and Jack Nicklaus. Tiger Woods and Hale Irwin have three. The latter is also known for his other accomplishments, one of which was that he was the oldest champion of US Open – 45 years and 15 days.

Champion in 2013 became Justin Rose, and this is his first Major title. In women triumphed Inbee Park. South Korea’s domination of women here is impressive – in the last six years – five titles on the Asian side.

Golf_4To be clear that traditions are a thing of paramount importance, we will note that’s already clear the next hosts of US Open. In men, the program was completed till 2020, when it will be 120 anniversary edition, and the ladies are clear households till 2017. It is interesting to note that in 2014 for the first time a club will accept both events. This is Pinehurst in North Carolina, within 2 weeks will be the scene of the battle for the big prizes. Tickets for the event are already on sale, and package prices start at around $ 500.

So our meeting with US Open ended. Till next time, with a new portion of golf!

by Кalin Dacov © 2013 RE:SPORT, All rights reserved.

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Tags:, , , , , , , , , ,

Голф и жени – очаквано добра комбинация

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Girls_1

Ако ни се наложи да играем на асоциации с думи от света на голфа, вероятно ще стигнем до момент в който ще се затрудним да кажем следваща. Ето защо ще ви подскажем. Пазете до самия край „жени“, а по този начин вероятно ще спечелите играта. Точно така – дамите са сериозна и неразделна част от развитието на голфа по света.

Girls_2

Знаете ли например, че съществува  Професионална голф асоциация за жени (LPGA)? Тя е една от най-дълго съществуващите дамски спортни организации. Началото си води от средата на миналия век – 1950 г. В нея се акцентира върху организирането на голф турнири, обръща се внимание на обучението и изготвянето на програми за юноши и начинаещи. Съществуват и специално обособени дамски клубове, в които се обменя опит. Пет са по-важните структури когато говорим за голф тук – Професионалната голф асоциация за жени, европейската, японската, корейската и австралийската. През 2006 г. за пръв път е представена и единна ранглиста за жени, позната и като Rolex Rankings. В момента първото място в подреждането се заема от представителка на Южна Корея – Инби Парк. Родената на 12 юли 1988 г.  Парк заема позицията от средата на април тази година, а това което е интересно за нея е, че именно през 2013 записва три последователни мейджър победи, което я прави едва четвъртата жена от LPGA, постигала това в една календарна година.

Girls_3

Какво ще разберем ако погледнем по-глобално в света на женската голф история? Кои са най-великите дами в този спорт? Предлагам ви да разберете малко повече за пет от най-великите:

Нанси Лопес – родена 6 януари 1957 г. в Торанс, Калифорния. Най-добрите си резултати постига в края на 70-те и през 80-те години на миналия век. Победи от LPGA – тура – 48. За любимото си занимание споделя:

„Колкото по-семпли се старая да запазя нещата, толкова по-добре играя“.

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

„Направи добър удар и после просто продължи. Запомни – голфът е само игра.“

Милдред „Бейб“ Захариас – родена 26 август 1911 г. в Порт Артър, Тексас. Победи от тура – 41. През 30-те години на миналия век е определяна от списание “Time” за най-влиятелната спортистка на своето време.

Кейти Уидурд – родена 27 септември 1939 г. в Монаханс, Тексас. Записва най-много победи в историята на тура – 88 . Дори и сред мъжете няма подобен резултат. През 1981 г. става първата дама, преминала границата от 1 млн. долара от наградни фондове.

Майки Райд – родена 14 февруари 1935 г. в Сан Диего, Калифорния. Победи в тура – 82. Известен неин цитат – „Когато играя голф имам чувството, че съм в мъгла, а топката, която трябва да ударя е Земята“. Мнозина определят именно нея за най-великата в историята на голфа.

Golf_4

Аника Сьоренстам – родена 9 октомври 1970 г. Победи от тура – 72. Определяна е за жената с най-постоянна игра. Има страхотен хъс за игра и победа.

На пазара у нас също могат лесно да бъдат намерени дамски пособия за голф. През 2011 г. Балчик е домакин на първото мащабно състезание за жени у нас – Европейския голф шампионат гастролира у нас между 30 август и 3 септември на игрището BlackSeaRama.

Няма защо да се страхувате от голфа. Знаем, че обичате предизвикателствата, а именно този спорт може да се окаже неподозираната ви нова страст. Успех дами!

от Калин Дацов © 2013 RE:SPORT, Всички права запазени

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Tags:, , , , , , , , ,

About Us

Rambo is an incredibly beautiful responsive Bootstrap Template for corporate and creative professionals. Rambo is an incredibly beautiful responsive Bootstrap Template for corporate and creative professionals.

Contact Info

New York City, USA

420-300-3850

info@rambotheme.com

Find us in Google Map !