Author Archives: VenciD

VIDEO: A-Rod, Ryan Braun to Face Suspension After All-Star Break

MLB plans to suspend Alex Rodriguez, Ryan Braun and 18 other major leaguers for 100 games over alleged performance enhancing drug use.

[grabpress_video guid=a937342bda7ee6782a983e7a3ca94b2378d501b7 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , ,

VIDEO: CP3 Stays in LA

Chris Paul talks about staying with Clippers.

[grabpress_video guid=0c8b6dd47cd33dd08e0142a051712e95a8cb0eba embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , ,

VIDEO: Fowler: NFC South Fantasy Report

Ryan Fowler previews the fantasy production in the NFC South

[grabpress_video guid=6445e9e3e598686b311847ccfc3e5bdb7f9db9b5 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , ,

Уимбълдън 2013 – триумфът на Анди, Иван, Джуди и останалитеWimbledon 2013 – the triumph of Andy, Ivan, Judy and others

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Wimbledon_re-sport_2

Анимационните филми крият дълбок смисъл в себе си. Или поне качествените. На пръв поглед предназначени за детска аудитория, често анимациите съдържат послания, които само възрастен може да прозре.
Именно за една такава анимация си спомних докато гледах някои от мачовете в тазгодишния Уимбълдън. Във филма на Пиксар и Дисни – „Колите“, се разказва за пъpвокласната състeзатeлна кола – Mаккуин Cвeткавицата, който живee на бъpзи обоpоти, докато нe сe отклонява по пътя към най-важното състeзаниe в живота си. Засeднал в Pадиатоp Cпpингс, забpавeн гpад по стаpия маpшpут „66“, той сpeща множeство стpанни същeства, които му помагат да откpиe, чe животът e нeщо повeчe от тpофeи и слава…
По същия начин Уимбълдън 2013 ни доказа, че тенисът е много повече от трофеи и може да протича и по различен начин – с всичките му изненади, приятни или неприятни. Най-старият турнир на света ни извади от коловоза на предвидимите тенис битки.
Докато букмейкърите се надпреварваха на кой от фаворитите да сложат най-малкия коефициент за триумф в края на турнира, жадните за слава, тези срещу имената, на които стоеше трицифрен залог за титла, дочакаха своя час. Уимбълдън 2013 се оказа най-благосклонен към ежегодния труд на недооценените тенисисти.

Wimbledon_re-sport_3
Най-малко се наложи да чака Стийв Дарси, който изненада дори себе си след 7:6 7:6 и 6:4 срещу Рафаел Надал. За съжаление белгиецът трябваше да откаже следващата среща с Кубот, но и фактът, че подаде ръка на Надал след като го е победил, ще го мотивира и занапред.
Дойде втори кръг – още по-голяма сензация. Стаховски срази Федерер със 6:7 7:6 7:5 7:6. Ако потърсите информация за украинеца може да попаднете на следната статия от 2011 г. – Григор Димитров неочаквано отстъпи срещу Сергей Стаховски на турнира в Маями. Нашият състезател загуби мача с 2-6 4-6. Ако загубата на хасковлията е неочаквана, какво да кажем за тази на Федерер? Мисля, че дори няма такава дума. Независимо от това Стаховски повече от заслужено попадна под светлините на прожекторите.

Wimbledon_re-sport_1

При жените вкуса на триумфа над фаворит в най-голяма степен опитаха Мишел Ларчер де Брито (отстранила Шарапова във втори кръг) и Сабине Лисицки (победила Серина Уилямс на 1/16 финалите). И докато приказката за Де Брито приключи в трети кръг, то за Лисицки продължи до подножието на върха. Достоен подгласник на брилянтната Бартоли. Да не пропуснем и постижението на Пиронкова, която за пореден път показа, че Уимбълдън е нейният турнир.
Откритото първенство по тенис на Великобритания е домът на изненадите. Мнозина са ставали жертва в първите кръгове – типичен пример е Рафа Надал, който през 2012 г. загуби от Лукаш Росол. В топ 5 може да поставим още:
1996 г. Дъг Флач отстранява в първи кръг третия поставен Андре Агаси.
1999 г. 16-годишната Йелена Докич отстранява една от най-големите звезди в женския тенис Мартина Хингис.
2002 г. Джордж Бастл побеждава Пийт Сампрас във втори кръг на турнира.
2003 г. Иво Карлович побеждава в първи кръг защитаващия титлата си Лейтън Хюит.
2004 г. 17-годишната Мария Шарапова шокира носителката на титлата от предишните две издания Серина Уилямс.

Редом със сензациите през тази година правеше впечатление и големият брой падания на тенисисти по кортовете. Това доведе до няколко неприятни контузии за редица от водещите имена. Специалистите побързаха да дадат обяснение за пързалката на тревните кортове – винаги през първата седмица е по-хлъзгаво. Все пак тревата е коренно различна като настилка и всеки, който е играл, знае колко по-специфична е нагласата за игра.

Поздравления за чудесното си представяне заслужи полската тенис школа. На ¼ финал те имаха един представител при жените (Агнешка Радванска) и двама при мъжете – Лукаш Кубот и Йержи Янович. С последвалото си достигане и до полуфиналите 22-годишният Янович вече е в топ 20 на света.
Но истинският герой на Уимбълдън 2013 е един и това безспорно е Анди Мъри. В седмия ден на седмия месец той сложи край на 77 години без титла за Великобритания. С постигнатото той заслужи респект от цялата тенис общественост. Зад неговия успех стоят и майка му Джуди Мъри и неговият треньор Иван Лендъл. По всичко личи, че именно партньорството между Лендъл и Мъри е ключът към успешното му развитие. Като тандем двамата вече имат две титли от Големия шлем и с това доскорошните аналогии между Мъри и Тим Хенман вече са в историята.
А Великобритания има своя герой – Андрю Барън Мъри.

The Championships - Wimbledon 2013: Day Thirteen

от Калин Дацов © 2013 RE:SPORT, Всички права запазени.

[wp_bannerize group=“Horizontal“][wp_bannerize group=“Horizontal“]

Wimbledon_re-sport_2

The cartoons hide deep meaning in itself. Or at least the quality one. At first glance, for children’s audience, animations contain messages that only an adult can see through. No matter if they are just for children – often the cartoons have messages that only an adult can understand.
When I watched this year’s Wimbledon I remembered such an animation. In the movie of Pixar and Disney – The Cars, the story is about a racing car, who live fast until it deviates from the most important race in his life. Stuck in a small village, he finds the real meaning of the life.
Wimbledon 2013 proved us exactly the same way that the tennis is much more than trophies and it can be different – with all the surprises, pleasant or unpleasant. The oldest tournament in the world wasn’t so easy to predict.
While the bookmakers competed on who of the favorites to put the smallest coefficient of triumph at the end of the tournament, the other players – hungry for glory, waited for their hour. Wimbledon 2013 was the most favorable to the annual efforts of unappreciated players.

Wimbledon_re-sport_3

Steve Darcis waited at least – he surprised even himself after 7:6 7:6 and 6:4 against Rafael Nadal. Unfortunately, the Belgian had to abandon the next meeting with Kubot, but the fact that he shake Nadal’s hand after beating him – it will motivate the future.
Second round was even more sensation. Stakhovsky defeated Federer with 6:7 7:6 7:5 7:6. If you look for information about Ukrainian you may see the following information from 2011 – Grigor Dimitrov suddenly fell against Sergiy Stakhovsky in Miami. Our player lost the match 2-6 4-6. If the loss of Grigor was unexpected, what about Federer’s one? I think even if there is no such word. Nevertheless Stakhovsky deservedly come under the spotlight.

Wimbledon_re-sport_1

In women, the taste of triumph over favorite tried Michelle Larcher de Brito (remedied Sharapova in the second round) and Sabine Lisicki (defeated Serena Williams in 1/16 finals). And while the story of Larcher de Brito finished in the third round, then for Lisicki went to the foot of the peak. Worthy runner-up to the brilliant Bartoli. Do not miss the achievement of Pironkova, which once again showed that Wimbledon is her tournament.
Great Britain is the home of surprises. Many were victims in the first rounds – a typical example is Rafael Nadal, who lost in 2012 from Lukas Rosol. You can see top 5 of Wimbledon’s surprises:
1996 – Doug Flach eliminates Andre Agassi in only the first round
1999 – Jelena Dokic defeats the top ranked Martina Hingis in first round
2002 – George Bastl outplays Pete Sampras
2003 – Ivo Karlovic picks apart reigning champion Leyton Hewitt
2004 – 17 years old Maria Sharapova shocks the world, but mostly Serena Williams
Along with the sensations this year struck by the large number of player’s falls in courts. This produced a series of unpleasant injuries for leading names. Experts were quick to explain – always in the first week is more slippery. However, the grass is completely different as paving and anyone who has played, know the specific of play.
Congratulations on the excellent performance deserved Poland. On ¼ finals they had a representative in women (Agnieszka Radwanska) and two for men – Lukasz Kubot and Jerzy Janowicz. Now the 22-year-Janovic is already in the top 20 of the world.
But the real hero of Wimbledon 2013 is one and it is undoubtedly Andy Murray. In the seventh day of the seventh month he ended 77 years without a title for Great Britain. With the achievements he earned the respect of the entire tennis community. Behind his success are his mother Judy Murray and his coach Ivan Lendl. It seems that the partnership between Lendl and Murray is the key to successful development. Since they work together they have two Grand Slam titles and the recently analogies between Murray and Tim Henman are already history.
And Great Britain has its own character – Andrew Barron Murray.

The Championships - Wimbledon 2013: Day Thirteen

by Kalin Dacov © 2013 RE:SPORT, All rights reserved.

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Tags:, , , , , , , , , , , , , , ,

VIDEO: Fowler: AFC West Fantasy Report

Ryan Fowler on the top AFC West storylines.

[grabpress_video guid=511c09206d1f54752cb4c55b457eb5eca22183a8 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VIDEO: Fans Have Final Say in Yasiel Puig, All-Star Game Debate

Whether or not the Dodger’s Yasiel Puig should get into the All-Star Game is a huge debate right now. The Cuban defector didn’t make the regular batch of players, but he’s got one more shot with a fan vote. Patrick Jones (@Patrick_E_Jones) lays out both sides.

[grabpress_video guid=47ccf48ac77fedb6cc0044e871ddeb8a01856342 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , ,

Григор Димитров – God of the ArenaGrigor Dimitrov – God of the Arena

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Замисляли ли сте се какво е било усещането да излезеш на арена, на която хиляди хора са се събрали да гледат битка, толкова свирепа, че дори боговете са обърнали погледа си на другата страна? Битка, в която потта и кръвта трябва да са само фон, а този, който иска да я спечели трябва да жертва всичко, да бъде повече от човек. Защото в края на деня само името на онзи ранен войн, стоящ единствен прав на червения фон под горещото слънце, ще се разнася из мълвата, само той – „Богът на арената”. Тълпата има нужда от такива герои, които тя самата поставя на пиедестал. И всеки си мисли: „Де да бях аз на мястото на гладиатора”. Но се случва така, че този, чието име всички крещят, пада сразен в друга битка и бива забравен, а на негово място в съзнанието на тълпата идва нов.

Grigor_Dimitrov_re-sport_3

Двайсет и първи век. Забързан свят, технологии и всичко останало, което се е променило от римско време насам. Някои неща са същите обаче – хората все още имат нужда от герои, които да идеализират още повече в съзнанията си. Всеки може да назове за себе си даден такъв, но аз ще ви дам един пример – Григор Димитров! Толкова много силни личности, толкова много любимци на тълпата, но защо Григор ли? Защото той е един от малкото, които съм виждал да разпалва така тълпата, че хората забравят, че са на тенис мач, а имат чувството, че са на една от онези гладиаторски арени, за които споменах. Неговите двубои приличат по-скоро на историческа битка отколкото на обикновен рунд на някакъв си турнир.

Grigor_Dimitrov_re-sport_1

Мачът с Джокович в Мадрид – едно младо момче,искащо да докаже, че вече е мъж, а срещу него – кошмарът за всеки тенисист, световният номер 1. Гледал съм мачове с много по-голям залог на хартия, но този мач отиде в съвсем друга посока от предвидената. В един момент залозите спряха да бъдат класиране или победа. Всичко, което имаше значение беше кой ще е този, който ще спечели тълпата. Дрехите на Григор бяха покрити с кал, от челото му една след друга падаха капките пот. Неговата готовност да се бори с болката, да я приеме като нещо нормално, дори да й се наслади, накара всички да го припознаят за свой посланик на арената. Коментаторите на мача дори си позволиха да кажат, че това не е просто подкрепа, а любов ! Хората не ги интересуваше дали Гришо ще спечели някакви си сетове, те просто искаха да го гледат и да се наслаждават на шоуто, което им дава. В крайна сметка той спечели мача, но друго е това, което наистина заслужи, а именно званието „Бог на Арената”. Може да спечелиш хиляда битки и да не постигнеш това, което момчето от Хасково успя за една – да държи в ръцете си разпaлeното сърце на тълпата.
Едни го правят за пари, други за слава, но Григор Димитров го прави заради страстта си към играта. Посланието е само едно – дай сърцето и душата си на публиката и тя ще ти даде своите. Нищо обаче не трае вечно. Днес те боготворят, а утре те забравят, сякаш не е било нищо.

Grigor_Dimitrov_re-sport_2

Свобода! Това е бил мотивът за всяка искра от мечовете. Това, за което са проливали кръвта си. Това е, което гладиаторите са нямали, което са искали. Откакто Григор е в тениса е преследван от прозвището “Бебе Федерер”. Многократно е опитвал да каже на обществеността, че той не е Федерер и не иска да бъде наричан така. Но явно за да освободи името си и да спре да бъде роб на прозвището си, както и да докаже, че вече не е бебе, а достоен мъж, той трябва да продължава да върви по трудния път. Григор харесва фразата : „За да бъдеш незаменим, трябва да бъдеш различен” , затова за него е толкова важно да бъде видян от хората като този, който е в действителност. И в този прословут мач с Джокович, виждайки борбата, яростта в очите му, хората започнаха да скандират „ Ди-ми-тров, Ди-ми-тров..” – Димитров спечели.
Във филма „Гладиаторът” след епичната смърт на Максимус (гладиаторът), той е изпратен с думите „Той беше войник на Рим, почетете го!”. В тежки времена като тези за България смятам, че смело можем да кажем : „Григор Димитров е войник на България, почитайте го”. Защото той е посланикът на българския дух и непреклонност. И литературни типажи като Бай Ганьо могат да бъдат типични герои за дадена епоха, но хората като Гришо трябва да бъдат считани като истински българи. Бъдете горди с Григор Димитров – Богът на Арената, с Григор Димитров – българинът!

Stoyan_Hristov_Snimka

Стоян Христов – роден 08.07.1991 г. в гр. София изучава Международни отношения в УНСС“

гост автор © 2013 RE:SPORT, Всички права запазени

[wp_bannerize group=“Horizontal“][wp_bannerize group=“Horizontal“]

Have you ever thought what was it like to get out of the arena in which thousands of people have gathered to watch a battle so fierce that even the gods have turned their eyes on the other side? Battle in which the sweat and blood must be just a backdrop, but the one who wants to win it has to sacrifice everything, to be more than human. Because at the end of the day only the name of one injured soldier standing alone right on the red background under a hot sun, will spread through word, only he – „The God of the Arena.“ The crowd needs such characters that she put on pedestal. And everyone thinks, „I wish I was the gladiator.“ But it so happens that the one whose name all scream, fall defeated in another battle, and his place in the minds of the crowd is replaced by a new one.

Grigor_Dimitrov_re-sport_3

Twenty-first century. Fast-paced world, technology and everything else that has changed since Roman times until now. Some things are the same though, however – people still need heroes to idealize more in their minds. Anyone can name for himself one, but I’ll give you an example – Grigor Dimitrov! So many strong personalities, so many favorites of the crowd, but why Grigor ? Because he is one of the few that I’ve seen to incite the crowd so that people forget that they are in a tennis match, and have the feeling of being on one of those gladiatorial arenas, that I have mentioned. His fights are more like a historical battle than a regular round of some tournament.

Grigor_Dimitrov_re-sport_1

The match with Djokovic in Madrid – a young boy who wants to prove that it has become a man, and against him – the nightmare of every tennis player, world number one. I’ve watched games with a much bigger bet on paper, but this, oh, this game went in a different direction than anticipated. At one point, the stakes ceased to be the rank or the win. All that mattered was who will be the one who will win the crowd. Grigor’s clothes were covered with mud from and drops of sweat were falling from his forehead. His willingness to fight the pain, accept it as normal and even enjoy it, made so that everyone recognized him as his ambassador to the arena. Commentators on the match even dared to say that this is not just support, it was love! People did not care if Grisho was about to win a mere few sets, they just wanted to watch and enjoy the show gives them. He eventually won the match, but something else is what he deserved – the title „The God of the Arena.“ You can win a thousand battles and not accomplish what the boy from Haskovo managed for one – holding in his hands the burning heart of the crowd.
Some do it for money, some for glory, but Grigor Dimitrov is doing it for the passion of the game. He gives only one massage – give your heart and soul to the audience and you will recieve the same from it.

Grigor_Dimitrov_re-sport_2

Freedom! This was the motive for every spark of swords. Why they have shed blood. This is what the gladiators did not have, but what they wanted. Since Grigor was a junior in tennis he is hunted by the nickname „Baby Federer“. Repeatedly tried to tell the public that he is not Federer and do not want to be called so. But apparently in order to free himself and stop being a slave to his nickname, and also to prove that he is no longer a baby, but an honorable man, he should continue to go the hard way. Grigor likes the phrase: „In order to be irreplaceable, you must be different“, so for him it was major to be seen by people as who he really is. In this notorious match against Djokovic , seeing the fight, the rage in his eyes, people started chanting „Di-mi-trov, Di-mi-trov ..“ – Dimitrov won.
In the movie „Gladiator“ after the epic death of Maximus (gladiator), he was sent with the words „He was a soldier of Rome, honor him“. In tough times like these to Bulgaria I think we can say, „Grigor Dimitrov is a soldier of Bulgaria, honor him.“ Because he is the ambassador of Bulgarian spirit and rigor. So people like Grisho should be considered as true Bulgarians. Be proud of Grigor Dimitrov –
“The God of the Arena”, with Grigor Dimitrov – the bulgarian!

Stoyan_Hristov_Snimka

By Stoyan Hristov – guest author  © 2013 RE:SPORT, Всички права запазени
[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Tags:, , , , , , ,

VIDEO: McReynolds: Can Brad come back?

Larry McReynolds on how the #2 team can get back on track.

[grabpress_video guid=ed916736e1c07466e5b58af16d92e5bda03a8a4d embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , ,

Ниво на радиационното тенис облъчване в Козлодуй – 6:4 7:5Tennis tournament NPP Kozloduy open 2013

Ниво на радиационното тенис облъчване за купата на АЕЦ Козлодуй 2013 – 6:4 7:5

Ако трябва да вместим новината за приключилият турнир по тенис за купата на АЕЦ Козлодуй в 6-7 думи, то това са тези:
Свободни атоми, комари, дъжд и много класен тенис.

Един традиционен любителски турнир се превръща всяка година в празник, празник не само на тениса, празник и на приятелството, празник на град Козлодуй…

VINC6577

Тазгодишното издание, освен традиционно може да се нарече и грандиозно и придоби размерите и настроението на големите аматорски тенис първенства в България.

С награден фонд от над 2200 лв и прекрасна организация, домакините посрещнаха над 60 тенисити и тениситки от цялата страна. Турнира беше домакин на много известни имена от родния тенис, които вдигнаха неимоверно много нивото на състезанието: Иван Лалов, Роман Радев, Христо Трифонов, Цветан Цветанов, Радослав и Асен Бояджиеви, Андрей Манолов, Емил Очев, Габор Такач…не можем да изброим всички имена на тези прекрасни спортисти. Дойдоха отбори от Враца, София, Пловдив, Стара Загора, Бяла Слатина, Габрово, Казанлък, Плевен, Русе, Белене, с.Комарево/да, правилно сте прочели –Тенис-ски-голф клуб Комарево/

VINC7159

Петъчната/а също и съботната/ вечери ще се запомнят с проливните тропически ½ часови дъждове, който изравниха кортовете с нивото на река Дунав при Оршова и направиха невъзможни мачовете, поставяйки въпросителна за провеждане дори на сутрешните срещи.

VINC6626

На техническата конференция беше теглен жребият, който подреди 24 мъжки двойки в 4 предварителни групи, като мачовете следваше да се проведат в 1 сет, вместо предвидените 9 гейма. При жените групите бяха 4 и следваше да излъчат директно полуфиналистките, за разлика от мъжете, където от групите излязоха 8 отбора и жребият определи в четвъртфиналите да се срещнат и завършат както следва:

Иван Лалов/Христофор Минев – Мартин Дачев/Мирослав Недевски  9:6

Асен и Радослав Бояджиеви – Ангел Бабанов/Христо Боянов 9:5

Ясен Симеонов/Николай Джонджоров – Иван Димитров/Красимир Братанов 9:2

Атанас Иванов/Тихомир Иванов – Емил Очев/Габор Такач 9:5

VINC7094

В полуфиналните мачове изморените вече отбори от Габрово и Казанлък не успяха да окажат много сериозна съпротива на двойките Лалов-Минев и Иванов/Иванов, които след задължителната ½ час почивка излязоха на корт № 1 в пряк двубой за спечелване на турнира.

След много оспорвана игра и неколкократни обрати в мача все пак младите „лъвчета” Тихомир и Наско победиха с 6:4/7:5 и триумфираха за първи път на тенис кортовете в гр. Козлодуй.

VINC7244

Припомняме, че миналогодишните шампиони бяха Бояджиев/Симеонов но този път конкуренцията се оказа по-силна. В спор за 3-то място Радослав и Асен Бояджиеви надделяха над техния приятел и съгражданин Ясен, който тази година си партнираше с Николай от Казанлък.

При жените в двата полуфинала се срещнаха:
Светлана Димова/Галя Гаврилова – Йоана Манолова/Наталия Денисова 6:2

Силвия Хирчева/Стефка Димитрова – Вилма Тошева/Грета Горанова 6:3

Във финалният двубой двойката Димова/Гаврилова надделя с лека съпротива над Хирчева/Димитрова с резултат 6:4/6:3 и си осигуриха отново шампионската титла, след като в миналгодишното издание бяха надиграни във финалния мач от двойката Анелия Тенева/Алекс Георгиева от София.

Този турнир беше отразен от RE:SPORT и още няколко регионални медии, а няколко мача бяха заслужено титуловани: дерби на северозападна България.

VINC7172

Беше разпределен общ награден фонд от над 2200 лв, като всички от финалните четворки получиха парични награди, спортни екипи и страхотни купи.

Домакините от ТК „Първа Атомна” при спортния отдел на АЕЦ Козлодуй могат да бъдат аплодирани за невероятната атмосфера и перфектна организация на турнира.

VINC7331

Тазгодишният турнир ще се запомни още и със страхотния коктейл за участниците, който се състоя в автентична механа под прохладните дървета на крайбрежната улица на града.

Град, на чиито бряг на 29 май 1876 година акостира кораба Радецки и един велик българин, поет и революционер повежда четата си… Ботевата чета.

Козлодуй 2013

Венцислав Димитров © 2013 RE:SPORT, Всички права запазени.

VIDEO: RG3 raps: "Pop Rocks & Tootsie Pops"

RG3 and his wife rap about their favorite candies.

[grabpress_video guid=e75515a26f3e54990142c7b80a23ec4c0e04029f embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , ,

About Us

Rambo is an incredibly beautiful responsive Bootstrap Template for corporate and creative professionals. Rambo is an incredibly beautiful responsive Bootstrap Template for corporate and creative professionals.

Contact Info

New York City, USA

420-300-3850

info@rambotheme.com

Find us in Google Map !