Author Archives: VenciD

VIDEO: Triple Play: Trade deadline looming

Jon Paul Morosi takes a look at potential MLB trades.

[grabpress_video guid=47ff0a123d575c99d88533ab36f9e676edb9eb06 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VIDEO: NBA Star's Abortion Contract Uncovered: Report

Media Take Out is reporting they’ve uncovered a strange legal document. It’s an abortion contract between NBA player JJ Redick and his then-girlfriend Vanessa Lopez. The 2007 document outlines strange stipulations about their love life. Patrick Jones (@Patrick_E_Jones) walks us through.

[grabpress_video guid=4ac0d47c33882cee8508c90226d4274ebc0a014c embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , ,

VIDEO: Marvez: Cowboys injury update

Get the latest Cowboys training camp news from Alex Marvez.

[grabpress_video guid=df80116838e52dba6c1ddfbf98648467996c7588 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Русе – люлка на тенис талантиRuse – cradle of tennis talent

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

old

Славата на гр. Русе не е от днес. Тя е дълго наследство, водещо началото си някъде от Възраждането, когато градът е притегателен център за интелектуалци, както от страната, така и от цяла Европа. „Малката Виена“, както е наричан често градът, дава началото на редица дейности в страната – тук е открита първата пивоварна, първата съвременна печатница, първата частна банка и още и още…
По отношение на тениса, градът също не спи. Първите данни за тенис корт в града датират от 1913 г. Той е собственост на директора на Захарната фабрика – Рене Арнтцен. Изявени имена от 20-те години на 20 век – Благовест Ватев, Марко Яланджиев, Стефан Бъчваров, Петър Табаков и др. Те тренират на корта в двора на Кожената фабрика. Първият открит обществен корт е открит на 14 август 1929 г., като идеята е на двама студенти – Тодор Хрулев и Евгений Димов. Любопитно е, че мрежата за корта е изплетена с помощта на затворници от русенския затвор.
През 1960 г. Русе остава без тенис кортове, след като съществуващата база е разрушена за да се построи новата товарна гара. Началото на съвременния тенис в града е дадено през 1962 г. когато идва и първият щатен треньор – Ангел Пенчев. Първите изявени тенисисти тогава са Любомир Петров и Дияна Москова. През 70-те години изпъкват още имената на Христо Трифонов (юношески шампион през 1976 г.), А.Чавдаров, М.Константинов.
През 1999 г. ръководството на тениса в града се поема от многократния шампион за мъже Радослав Радев. Той работи в тандем със Стефан Митев. През 2003 г. Радев напуска Тенис клуб „Русе” и започва работа като треньор в САЩ. Преди това той е републикански шампион на България до 10, 12, 14, 16 и 18 години. Участник в европейското отборно и европейското лично първенство до 14, 16 и 18 години. Държавен шампион за мъже през 1992, 1993 и 1999 г. Двукратен шампион на мастърс турнири на 8-те най-добри в България. Многократен национален шампион на двойки и смесени двойки. Национален състезател и участник в отбора за купа „Дейвис” през 1994, 1995 и 1996 г., с капитан Стефан Цветков. През 2010 г. е спаринг партньор на Иван Лендъл при подготовката му за демонстративните мачове срещу Джон Макенроу.
Каква е ситуацията днес? В града сега има два тенис клуба – ТК „Приста 2011“, с благодетел Цветомир Бенев и ТК „Русе“. За да научим повече за тениса в града, разговаряме с един от треньорите в ТК „Приста 2011“ – Роман Радев.

NPP_KOZLODUY_OPEN_2013_RES_WM-6534Ще възстановим силата на русенския тенис

Роман Радев е роден на 19.06.1977 г. Играе тенис от шест годишен, на 14 г. напуска ТК „Русе“, състезава се за „Хасково“. За този клуб става и републикански шампион до 14 г. След това заминава за бивша Чехословакия, където се състезава за малък клуб от град Пшибрам. На 19 г. се прибира у нас и започва да играе за „Левски Спартак“. Следва треньорската му кариера – от 1999 г. до 2001 г. е в Русе, а след десет годишно прекъсване стартира отново като треньор в ТК „Приста 2011“. С него разговаряме и за състоянието на детския тенис в Русе. Вижте какво сподели той:

Вярно ли е твърдението, че напоследък се наблюдава възраждане на детския тенис в Русе?
Леко нескромно мога да кажа, че е така. В последно време събрахме около 120 деца и се борим да възстановим доколкото можем имиджа и силата на русенския тенис. Защото преди това имаше 15 год. застой.

IMG_4122

На какво се е дължал този застой?
За мен лично, тъй като бях и 10 год. настрани от тениса, е незаинтересоваността на клубното ръководство преди, работеше се на парче.

Какво е за вас усещането да работите с деца?
Преди всичко е привилегия, вътрешно задоволство, че създаваш нещо. С времето тези малки деца започват да имат доверие в един първоначално непознат човек. Опитваме се да ги възпитаваме на чест, лоялност и т.н.

IMG_7621

Какви групи на обучение предлагате?
Работим с деца от 5 годишна възраст до деца, които вече са закъснели за високо спортно майсторство, но искат да усетят магията на тениса. Както казваме – работим с хора от 4 до 94 г.

Какво ще отговорите на хората, които определят тениса като скъпо занимание?
Тенисът е скъп спорт само за човек, който не го е пробвал. Този, който веднъж е усетил магията, ще сподели, че това е едно невероятно удоволствие. Тогава може би парите минават на втори план и малкото време, което имаш за да играеш, ти е достатъчно.

Участвате ли често в турнири с децата?

IMG_4125
ТК „Приста 2011“ като един млад клуб се опитваме да сме активни и в турнирите. Вчера (бел.ред. 20.07) се завърнахме от Варна, където взехме участие в регионално първенство до 10 г. за деца. Ние участвахме с два отбора, които се класираха на четвърто и пето в регион „Варна“. Смятам, че за малкото време, в което работим, мога да кажа, че сме се справили на едно добро ниво.

Има ли деца, които са изявени като имена?
Някои започнаха да се открояват – до 10 г. – Мирослав Бочев, Цветомир Томов, Дилян Султанов, при 12 годишните имаме момче, което направи голям скок последната година – казва се Самуил Конов.

Шампионът ражда ли се или се изгражда?
Преди всичко се изгражда като човек, като личност и характер. Талантът е голям процент от един състезател, но шампионът според мен се изгражда.

Кога се разбира дали едно дете ще бъде добър тенисист?
Може би е в тези 12-13-14 години, които са най-трудни и за детето и за родителите, и за треньорите. Ако тогава едно дете повярва в себе си, е много вероятно да успее.

tenis67

Вие лично по колко часа прекарвате на корта?
С деца имам средно между 6 и 8 часа на ден.

Пожелайте нещо на читателите на re-sport?
Пожелавам да не се плашат от нещата, които чуват за тениса – да дойдат и да опитат. И сами ще си отворят вратата към едно огромно удоволствие в живота.
С това интервюто ни с Роман Радев приключи.

Какво може да очакваме занапред от тениса в Русе?
Времето ще покаже. Едно е сигурно – градът е бил, е, и ще продължи да бъде люлка на тенис таланти на високо ниво.

от Калин Дацов © 2013 RE:SPORT, Всички права запазени.

[wp_bannerize group=“Horizontal“][wp_bannerize group=“Horizontal“]

old

The glory of Ruse is not from today. It has a long heritage, dating back to somewhere in the 19 century, when the city attracts intellectuals of the country and throughout Europe. „Small Vienna“ as the city is often referred, launches a series of activities in the country – here is the first brewery opened, the first modern printing press, the first private bank, more and more…
In terms of tennis, the city didn’t sleep. The first evidence for a tennis court in the city is from 1913. It is owned by the Director of the Sugar Factory – Rene Arnttsen. Prominent names from the 20s of the 20th century – Ivan Vatev, Marco Yalandzhiev, Stefan Buchvarov, Peter Tabakov and others. They train in the court yard of the leather factory. The first public outdoor court was opened on August 14, 1929, with the idea of two students – Todor Hrulev and Evgenii Dimov. Curiously, the court network is woven by prisoners from Ruse prison.
In 1960, Ruse remains without tennis courts, after the existing base was demolished to build new freight station. Early modern tennis in the city was granted in 1962 when comes the first resident coach – Angel Penchev. The first prominent players are then Lyubomir Petrov and Diana Moskova. In the 70s stand out the names of Hristo Trifonov (junior champion in 1976), A.Chavdarov, M.Konstantinov.
In 1999 the management of tennis in the city is covered by multiple men’s champion Radoslav Radev. He works in tandem with Stefan Mitev. In 2003, Radev left Tennis Club „Ruse“ and began working as a trainer in the United States. Previously, he was national champion of Bulgaria to 10, 12, 14, 16 and 18. He is participant in the European team and individual European Championship to 14, 16 and 18. Also he is National Champion for men in 1992, 1993 and 1999, two-time champion of the Masters tournament of the 8 best in Bulgaria. Multiple national champion in doubles and mixed doubles. Radev is a National competitor and participant in the team for the „Davis“ in 1994, 1995 and 1996, with Captain Stefan Tsvetkov. In 2010 he was a sparring partner of Ivan Lendl in preparation for demonstration matches against John McEnroe.
What is the situation today? The city now has two tennis clubs – TC „PRISTA 2011“, with benefactor Tsvetomir Benev and TC „Ruse“. To learn more about the tennis in the city, we talk to one of the coaches in TC „PRISTA 2011“ – Roman Radev.

NPP_KOZLODUY_OPEN_2013_RES_WM-6534

We will restore the glory of tennis in Ruse

Roman Radev was born in june 19, 1977. He plays tennis from six years old. When he is 14, he leave TC “Rousse” and he plays for “Haskovo”. Then he leaves for Czechoslovakia. In age of 19 he returns in Bulgaria and starts playing for “Levski Spartak”. After he becomes tennis coach – from 1999 to 2001 is in Ruse, and after 10 years break he starts again – in 2011 with TC “Prista 2011”. We speak with him for the condition of children’s tennis. See what he said about it:

Is it true that there is revival of children’s tennis in Rousse?
Slightly immodest, I can say so. We train about 120 children and struggle to restore as far as we can image and power of Ruse tennis. Because before it was at 15 years standstill.

IMG_4125

What was due this stagnation?
For me personally, as I was 10 years away from tennis, is carelessness of club management before and the work on the piece.

What is the feeling to work with children?
First of all – it’s a privilege, inner satisfaction that you invent something. Over time, these young children begin to have confidence in an initially unknown person. We try to educate them of honor, loyalty, etc.

IMG_4122

What groups of training do you offer?
We work with children from age of 5 to children who are already late for high performance, but want to experience the magic of tennis. As we say – we work with people from 4 to 94.

What do you respond to people who identify the tennis as expensive occupation?
Tennis is expensive sport only when a person doesn’t play it. Once he felt the magic, he says that this is an incredible pleasure. Then maybe the money is into the background and the little time you have to play is enough.

Do you often participate in tournaments with kids?
TC „PRISTA 2011“ as a young club is trying to be active in tournaments. Yesterday (July 22), we returned from Varna where we participated in the regional championship to 10 years for children. We participated with two teams that were ranked fourth and fifth in the region „Varna“. I think the short time in which we work I can say that we did a good level.

IMG_7621

Are there children who are distinguished?
Some of them began to stand out – to 10 – Miroslav Bochev, Tsvetomir Tomov, Dilian Sultanov. In 12 years we have a guy who made ​​a big leap last year – named Samuel Konow.

Is the champion born or build?
Primarily we work for a person, as a personality and character. Talent is a large percentage of a player, but I think the champion is in the making.

When is understood that a child would be a good tennis player?
Maybe 12-13-14 years are the most difficult for the child and the parents and coaches. If then a child believe in themselves, it is likely to succeed.

tenis67

How many hours do you spend on the court?
With children I have on average between 6 and 8 hours a day.

Wish something to the readers of re-sport?
Do not afraid of the things you hear about tennis – come and try. And you will open the door to a great pleasure in life.
So our interview with Roman Radev is over.

What can we expect in the future of tennis in Ruse? Time will show. One thing is certain – the city was, is, and will continue to be the cradle of tennis talent.

by Kalin Dacov © 2013 RE:SPORT, All rights reserved.

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VIDEO: Big 12 Media Day: Kliff Kingsbury

Kliff Kingsbury ready for the start of the new season.

[grabpress_video guid=f2e4ee64ceff657da1356d610dfc5e701592a3a2 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , ,

VIDEO: Big 12 Media Day: Bill Snyder

Bill Snyder addresses his team’s offseason concerns.

[grabpress_video guid=5218a495513992e7017553a2ab07dbc4f9347958 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VIDEO: Phil Mickelson has won the British Open Golf Championship in Scotland!

3 MINUTE UPDATE British cyclist, Chris Froome has won the 100th Tour de France! New York Yankees Alex Rodriguez and LA Dodgers Matt Kemp both out on the disabled list again! Plus QB Tony Romo is back on the field practicing with his Dallas Cowboys!

[grabpress_video guid=0d662565cd476ae0746414ff903a9b66f9cc204e embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , , ,

VIDEO: Big 12 Media Day: Mike Gundy

Mike Gundy not ready to name opening day starter at QB.

[grabpress_video guid=48a3e230ebc9eceb83bfa2c9f028d569c1d1f820 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , ,

VIDEO: Britain's Chris Froome Wins Centennial Tour de France

Froome is the second consecutive Brit to win the race, finishing with a comfortable four-minute lead.

[grabpress_video guid=4d26e16aa539c838bcc3b1326901e1958bb9b4ac embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , ,

VIDEO: Boston Red Sox Dustin Pedroia signing a $100 million extension?

3 MINUTE UPDATE See which NFL player has the highest selling jersey over the last 3 months! Philadelphia 76ers are the only NBA team that still do not have a head coach! Plus Seattle Mariners extended their season-high winning streak!

[grabpress_video guid=a0db7e5035718a8157f62c40a6d43507752bf1c8 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

About Us

Rambo is an incredibly beautiful responsive Bootstrap Template for corporate and creative professionals. Rambo is an incredibly beautiful responsive Bootstrap Template for corporate and creative professionals.

Contact Info

New York City, USA

420-300-3850

info@rambotheme.com

Find us in Google Map !