Author Archives: VenciD

VIDEO: Hammond: Chevy's success at Indy

Jeff Hammond explains the success of Chevrolet cars at Indy.

[grabpress_video guid=85199d52da808ef4b39ece83baf5aab47b187c4f embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , ,

VIDEO: The Opening – DB Quincy Wilson

The Opening – DB Quincy Wilson

[grabpress_video guid=4caefdb64a43ee611f2ac2af42b55c3a280dd603 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VIDEO: The Opening – DB Terrance Alexander

The Opening – DB Terrance Alexander

[grabpress_video guid=28bd02378ca111a81ac88c32e2de9680fff80c96 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VIDEO: First Man to Score in NBA Dies At 94

Former New York Knickerbocker Oscar „Ossie“ Schectman made the NBA’s first basket on Nov. 1, 1946.

[grabpress_video guid=7ee4668161c6753583855e8431f42e790c6c1088 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , ,

VIDEO: The Opening – WR Jo Jo Robinson

The Opening – WR Jo Jo Robinson

[grabpress_video guid=4ede81ea05308dcc76b7820d8f189066de84ce34 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VIDEO: Morosi: Blue Crew cruising to playoffs

Jon Paul Morosi on the Dodgers hot streak.

[grabpress_video guid=33b706ea4abc09a2ddbaf775359ec88bd4d7662e embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , ,

Изгубени в превода – основни термини в голфа (част 1)Lost in translation – terms of golf (part 1)

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

1_Golf_re-sport_1

Най-големите страхове на хората са свързани с неизвестното. Всеки път, когато се сблъскваме с нови неща, се чувстваме малко като в небрано лозе. Ето защо, за да сте подготвени преди да е прекалено късно, ви запознаваме с част от терминологията в голфа. За да не се чувствате изгубени в превода:

Бег дроп – място, обикновено близо до входа на клуба, където може да оставите стиковете за игра докато търсите място за паркиране.

Белег на топката – вдлъбнатината, която топката оставя при падане върху грийна.

Бункер – вдлъбнато препятствие по терена, което обикновено се изпълва с пясък или трева.

Вик – позволено е преди удар или по време на удар, играч да предупреди останалите от възможен нежелан инцидент с топката.

Далеч – когато си „далеч“, това означава, че топката ти е максимално далеч от дупката. Може да се приема и като термин, с който се означава, че е твой ред за игра.

Девет назад – последните девет дупки при игра на поле с 18.

Долу – при „мач игра“ състезател, който губи повече топки, отколкото печели, се счита за „долу“ в мача.

1_Golf_re-sport_3

Драйвинг рейндж – част от игрището, която е обособена за тренировка.

Дроу – метод за сформиране на двойки. Използва се и за обозначаване на удар, който завива на ляво при полет.

Игрище – целият район, в който играта е разрешена.

Кади – помощник, който носи стиковете на голф играча. Може да съветва по време на игра за избора на стратегия или избор на стик.

Клъбхед – частта на стика, която се използва за удар по топката.

1_Golf_re-sport_2

Количка – Превозно средство, с което може да се придвижвате при отделните отигравания. Обикновено са електрически или с гориво.

Маркер за топката – всеки малък предмет, който може да бъде използван за обозначение на повдигната топка. Обикновено се използва монета.

Най-добра топка – Партньори или отбор, които ползват само най-добрия удар за всяка дупка.

Полет на победените – утешителен турнир за загубилите в първи кръг.

Предните девет – първите девет дупки при игра от 18.

Сляпо равенство – схемата на игра се тегли на случаен принцип.

Такса за количка – използването на картове за придвижване по време на игра се заплаща.

Феъруей – това е най-желаното място около дупката, което се цели при приземяване на топката.

Флаг – използва се за обозначение на желаната дупка.

Чимове – при удар със стика е възможно неволно отстраняване на тревна настилка. Отделеното парче следва да се постави обратно на мястото му.

Чип удар – къс удар, с ниска траектория на топката, който я кара да се върти бързо, когато се приземи.

19-та дупка – това е клубното кафене.

1_Golf_re-sport_4

За финал – докато чакате следващата ни среща, ви препоръчваме да хвърлите един поглед на чудесния филм – „Изгубени в превода“. Насладете се на страхотната игра на Скарлет Йохансон и Бил Мъри. Защото голф играчите са всестранно развити – разбират от всичко.

от Калин Дацов © 2013 RE:SPORT, Всички права запазени.

[wp_bannerize group=“Horizontal“][wp_bannerize group=“Horizontal“]

1_Golf_re-sport_1

The worst fears of the people are associated with the unknown. Whenever we encounter new things we feel a bit like in non-harvesting vineyard. Therefore, in order to be prepared before it’s too late, we introduce some of the terminology in golf. In order not to feel lost in translation:

Away – When you’re “away,” your ball is farthest from the hole. Typically that means that it is your turn to play.

Back Nine – The last nine holes of an eighteen-hole golf course.

Bag Drop – A designated area, usually near the entrance of the clubhouse, where upon arrival, where you can unload and leave your clubs while finding a parking space.

Ball Mark – The indentation your ball makes when it lands on the green.

Ball Marker – Any small object that can be used to mark the position of a golf ball that has been lifted off the green. Coins are commonly used as ball markers.

Best Ball – Partners or teams using only the best score for each hole.

Blind Draw – Method of drawing blind the player’s names for pairing together in competition.

Bunker – A hazard, often a depression, which is usually filled with sand. In some instances a bunker may be a grassy depression on a golf course.

Caddy – A person who carries or handles a player’s clubs during a round of golf. A caddy can also help the player with club selection and strategy.

Car/Cart Fee – The rental fee charge for using a cart during a round.

1_Golf_re-sport_2

Car (or golf car) – The vehicle used to travel on a golf course. The two most common types of cars are electric powered and gas powered.

Chip Shot – A short shot with a low ball trajectory played onto the green causing the ball to roll when it lands.

Clubhead – The end of the club designed for striking the ball.

Course – The “course” is the whole area within which play is permitted.

Defeated Flight – Secondary flight consisting of players losing first round matches.

Divots – A piece of turf dug out of the ground by the golf club when striking the ball. They should be replaced and stepped on

Down – In match play, a player that is losing more holes than winning, is deemed as being “down” in the match.

1_Golf_re-sport_3

Draw – Method of pairing. Also a term used to describe a ball in flight that curves to the left.

Driving Range – An area of a course or separate facility that is used for practicing.

Fairway – The closely mown grass leading from tee to green. It is the desirable place to land your ball while playing golf.

Flag Stick – A moveable pole or straight indicator with a flag centered in the hole on the green to show the hole’s position.

Fore – A warning shouted to let a person within hitting range know that a player is about to hit. It is also shouted when a ball in motion may hit or come close to hitting another person.

Front Nine – The first nine holes of an eighteen hole golf course.

19th hole – the club bar.

1_Golf_re-sport_4

At the end – while waiting for our next meeting, we recommend you to take a look at the wonderful film – „Lost in Translation.“ Enjoy the wonderful screenplay of Scarlett Johansson and Bill Murray. Golf players are fully developed – they understand everything.

by Kalin Dacov © 2013 RE:SPORT, All rights reserved.

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VIDEO: McReynolds: Can Ryan Newman win the Cup?

Larry McReynolds breaks down Ryan Newman’s Brickyard 400 win

[grabpress_video guid=29c718b2ccc50575d7371068ae247bd1dad8d6dd embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , ,

VIDEO: McReynolds: Jimmie Johnson gave Brickyard away

McReynolds says Jimmie Johnson let win at Brickyard slip.

[grabpress_video guid=e2f14f964daf559dcf3aa93a210c9fca872444d9 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , ,

VIDEO: President Obama welcomes Giants back to White House

Hear the President honor the Giants for their World Series.

[grabpress_video guid=0c43f8be5fcf75927388060b40a86a1c42f945b4 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , ,

About Us

Rambo is an incredibly beautiful responsive Bootstrap Template for corporate and creative professionals. Rambo is an incredibly beautiful responsive Bootstrap Template for corporate and creative professionals.

Contact Info

New York City, USA

420-300-3850

info@rambotheme.com

Find us in Google Map !