Author Archives: VenciD

България спечели домакинство на две световни първенства по гребанеBulgaria won the hosting of two World Rowing Championships

[wp_bannerize group=“Horizontal“]Rowing_1

България ще бъде домакин на световните първенства по гребане за младежи и девойки до 23 години през 2015 година и за мъже и жени през 2018 година, реши на свое заседание в Република Корея Международната федерация ФИСА.

Домакини на шампионатите на планетата за мъже и жени за 2014 и 2015 г. са съответно Холандия и Франция. След прибирането на председателя на Българската федерация по гребане Емил Матев от Република Корея ще бъде обсъдена възможността за кандидатура за домакинство на кръгове от Световните купи през 2014 и 2015 година.

Всички състезания ще се проведат на гребния канал в Пловдив. В тази връзка предстои договорите и споразумението между Българската федерация по гребане, Община Пловдив и Организационния комитет да бъдат подписани от председателя на БФГ Емил Матев, кмета на града Иван Тотев и председателя на ОК Иван Попов.

По време на заседанието в Република Корея, където се проведе и световното първенство за мъже и жени, за президент на ФИСА бе избран Жан-Кристоф Ролан, който заменя на поста Денис Освалд.  За вицепрезидент беше избрана Триша Смит. За нови членове на ФИСА бяха приети Бенин, Ботсвана, Мали, Саудитска Арабия и Сент Винсент Гренадини.

[wp_bannerize group=“Horizontal“][wp_bannerize group=“Horizontal“]Rowing_1

Bulgaria will host the World Rowing Championships for boys and girls up to 23 years in 2015 for men and women in 2018, decided at its meeting in South Korea International Federation FISA.

Hosts of the world championships for men and women in 2014 and 2015 are respectively the Netherlands and France. After returning of the President of Bulgarian Rowling Federation Emil Matev from the Republic of Korea will be considered a bid to host the World Cups of circles in 2014 and 2015.

All the competitions will be held on rowing canal in Plovdiv. In this connection, pending contracts and agreement between the Bulgarian Rowing Federation, Plovdiv Municipality and Organizing Committee to be signed by the President of gym bg Emil MATEV, Mayor Ivan Totev and Chairman of the OC Ivan Popov.

During the meeting in South Korea, for FISA president was elected Jean-Christophe Rolland, who replaces Denis Oswald. Tricia Smith was selected for vice-president. For new members of FISA were adopted Benin, Botswana, Mali, Saudi Arabia and the St. Vincent Grenadines.

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Tags:, , , , , , ,

VIDEO: Highlights: AdvoCare 500

Watch highlights of Kyle Busch’s win at the AdvoCare 500.

[grabpress_video guid=a33621da8deeb587c5adaba16d39d149232629ad embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , ,

VIDEO: FOX Football Daily's Super Bowl predictions

The FOX football daily crew make picks for the Super Bowl.

[grabpress_video guid=902d5d74bb9776ae0524cb3bcedf598bef38b719 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Държавно отборно първенство за жени 2013 – вижте какво споделиха шампионките от НСА – Борислава Ботушарова и Далия ЗафироваState Championship for Women 2013 – see what shared champions of NSA – Borislava Botusharova and Dalia Zafirova

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

BANKYA_NATIONAL_TEAM_2013_RES-1573

Според една от житейските ми философии, за да бъде щастлив, човек се нуждае от три неща – покрив, раничка и хоби. Ето защо, воден от желанието си да погледам тенис, в неделя се отправих към Банкя – в града между 28 август и 1 септември се проведе Държавно отборно първенство за жени. Общо 10 отбора взеха участие в турнира.

Слязох от автобуса и се отправих към кортовете – който и човек да попитате в Банкя къде са, ще ви упъти. Закъснях за първата среща от финала между НСА и „Дема“, в който играеха вторите ракети Далия Зафирова (НСА) и Джулия Терзийска („Дема“). Направи ми впечатление, че базата е поддържана – хубава централна трибуна, кафе, сянка… Направи ми впечатление и друго – почти липсваха зрители, за съжаление.BANKYA_NATIONAL_TEAM_2013_RES-1495

Загледах се в момичетата, които играят – признавам си, ако липсваше съдия, дори нямаше да мога да предположа поне коя от двете води в резултата. Всяка от тях изпитваше голямо разочарование при сгрешена топка – сякаш желанието за усъвършенстване трябва да се случва във всеки един момент.

След 6:0 6:1 Зафирова даде чудесен старт за отбора на НСА. Това мотивира допълнително първата ракета Борислава Ботушарова, която след здрава битка сломи националката Изабелла Шиникова с 6:4 6:4. Така след 2:0 победи и без загубен мач в турнира, първите поставени триумфираха. Те бяха наградени от кмета на гр. Банкя и вицепрезидент на БФТ – Рангел Марков.

Третото място остана за отбора на ТК „15-40“, който се наложи с 2:0 над „Левски“.

BANKYA_NATIONAL_TEAM_2013_RES-1509

След триумфа на Академията, потърсих за  мнение Борислава Ботушарова и Далия Зафирова. Първо разговарям с Ботушарова:

Здравей, честита победа! Какво е усещането да си част от шампионския отбор на НСА, тимът нямаше титла около две десетилетия?

– Много обичам отборните първенства. Винаги се хвърлям да играя на 100% и когато спечелим усещането е просто невероятно!

Къде според теб превъзхождаше Шиникова в днешната ви среща?

– Може би бях малко по-мотивирана от нея.Също и победата на съотборничката ми Далия Зафирова ме стимулира допълнително.

Доколко важна е подкрепата на майка ти, тя е неотлъчно до теб?

– Много обичам да ме гледа и подкрепя. Когато е до мен се чувствам спокойна. След мачовете винаги ми казва грешките, които се старая да поправям, защото все по-често ми се налага да пътувам сама.

Какви са очакванията ти за започващото държавно индивидуално? Вярваш ли, че можеш да дублираш титлата си от миналата година?

– Доколкото видях първите 8 ще са с класиране в световната ранглиста. Всяка една от тях може да спечели. Харесвам да има конкуренция и за мен е важно просто да играя добре.

Преди време в твое интервю споделяш, че искаш да си като Жустин Енен. Още ли е така?

– Да, определено, но все още нямам целия ѝ арсенал от удари, с които надделяваше над физически по-силни противнички.

Като цяло къде се виждаш след две години например?

– Пътят е дълъг и труден. Искам само да съм здрава,за да продължавам да играя.

Ето какво сподели и Далия Зафирова:

Какво е усещането да си част от шампионския отбор на НСА, тимът нямаше титла около две десетилетия?

Много се радвам .Много съм доволна,че още в първата ми година с отбора на НСА спечелихме титлата.Усещането е страхотно.

С какво превъзхождахте останалите отбори?

Тази година голяма част от отборите бяха доста силни. Имаше добри играчи. Ние успяхме да играем добре в мачовете си, да пазим добра концентрация във важните моменти  и много се подкрепяхме.

Забелязах, че често изразяваш емоциите си след точка. Какво ти минава през главата във възлови моменти?

Да, понякога съм доста емоционална. Много се старая да изразявам само положителни емоции на корта. Във важните моменти се опитвам да съм максимално концентрирана, спокойна и да играя  правилно.

Има ли тенисист, на когото се възхищаваш?

Роджър Федерер. За мен той е уникален.

Какви са очакванията ти за започващото държавно индивидуално първенство?

Очаквам да се получи добър турнир. Ще участват силни български тенисистки. Ще има доста оспорвани и интересни мачове. За себе си се надявам на добра игра, силна психика и малко късмет.

Какви цели си поставяш в близко бъдеще?

Бих искала да се представя добре на предстоящите турнири в България, на които планувам да участвам. Искам да продължавам да подобрявам играта си, а след това ще дойдат и добрите резултати. Пожелавам си да съм здрава,това е най-важното.

BANKYA_NATIONAL_TEAM_2013_RES-1567

С това разговорът ми с двете тенисистки приключи. И накрая една покана – заповядайте между 2 и 8 септември на кортовете на БНТЦ „Карлсберг“ в столицата, където ще се проведе Държавното индивидуално първенство за мъже и жени. Защото талантът се нуждае от подкрепа!

от Калин Дацов © 2013 RE:SPORT, Всички права запазени.

[wp_bannerize group=“Horizontal“][wp_bannerize group=“Horizontal“]

BANKYA_NATIONAL_TEAM_2013_RES-1573

According to one of my life philosophies to be happy, everybody needs three things – a roof, a backpack and a hobby. Therefore, driven by the desire to watch tennis on Sunday, I went to Bankia – the town between 28 August and 1 September was a host of a National Championship for women. A total of 10 teams participated in the tournament.

I got off the bus and headed to the courts – you can ask any person in Bankia where they are. I late for the first match of the finals between NSA and „Dema“, which played the second racquets Dalia Zafirova (NSA) and Julia Terziyska („Dema“). I noticed that the club is maintained – good central platform, coffee, shade… I noticed something else – there were almost no spectators, unfortunately.

BANKYA_NATIONAL_TEAM_2013_RES-1495

I stared at the girls playing – I confess, if there was no judge, I would not even be able to guess which of the two leads in the result. Each of them had a big disappointment for wrong ball – like the desire for improvement should happen at any time.

After 6:0 6:1 Zafirova gave a great start for the team of NSA. This motivated the first racquet Borislava Botusharova and after a strong battle she broke national player Isabella Shinikova 6-4 6-4. So after 2-0 defeats and lost no match in the tournament, the first seeded triumphed. They were honored by the mayor of Bankia and Vice president of BTF – Rangel Markov.

BANKYA_NATIONAL_TEAM_2013_RES-1509

Third place went to the team of TC „15-40“, which had a 2-0 over „Levski“. After the triumph of the academy, I spoke with Borislava Botoucharova and Dalia Zafirova. I first talk to Botusharova:

Hello, happy victory! How do you feel to be part of the championship team of the NSA, the team did not have title a couple of decades?

– I love the team championships. I always throw to play at 100% and when I win it feels just amazing!

Where did you overbalance Shinikova in today’s meeting?

– Maybe I was a little more motivated by her. Also the victory of my colleague Dalia Zafirova helped me.

How important is the support of your mother, she’s right next to you?

– I love when she watches and supports me. When she is next to me I feel relaxed. After the games she is always telling me the mistakes that I try to fix because increasingly I have to travel alone.

What are your expectations for the state individually? Do you think you can repeat your title from last year?

– Since I saw the first 8 will have a ranking in the world rankings. Any one of them could win. I like to compete and it’s just important to play well.

Some time ago in your interview you said you wanted to be like Justine Henin. Do you want it now too?

– Yes, definitely, but I still don’t have the whole arsenal of strokes,which she prevailed over physically stronger opponent.

In general where do you see yourself in two years, for example?

– The road is long and arduous. I just want to be healthy, to keep playing.

Here is what Dalia Zafirova said:

How does it feel to be part of the championship team of the NSA, the team didn’t have title a couple of decades?

I am very happy and pleased that in my first year with the team of NSA I won the title. This feeling is great.

What was the main difference between yours and the other teams?

This year most of the teams were very strong. There were good players. We were able to play well in the games, to keep good concentration in the important moments and very encouraged.

I noticed that you often express your emotions after point. What’s going through your head at key moments?

Yes, sometimes I’m pretty emotional. I try to express only positive emotions on the court. In the important moments I’m trying to maximize concentration, to be relaxed and play properly.

Is there a tennis player, who do you admire?

Roger Federer. For me he is unique.

What are your expectations for the starting individual state championship?

I expect to get a good tournament. There will have strong Bulgarian tennis players. There will be quite controversial and interesting games. For myself I hope for a good game, strong nerves and a little luck.

What goals you set in the near future?

I would like to do well in the upcoming tournaments in Bulgaria, who I plan to attend. I want to keep improving my game, and then come the good results. I wish to be healthy, this is the most important.

BANKYA_NATIONAL_TEAM_2013_RES-1567

With that my conversation with the two players finished. Finally I will a call – come between 2 and 8 of September on the courts of BNTC „Carlsberg“ in the capital, where there will be the State Individual Championships for men and women. Because talent needs support!

by Kalin Dacov © 2013 RE:SPORT, All rights reserved.

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Tags:, , , , , , , , ,

Даниел Морено с втора етапна победаDaniel Moreno with second stage win

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Moreno_1Испанецът Даниел Морено от тима на „Катюша“ спечели деветия етап от колоездачната обиколка на Испания – 163.7 километра от Антекуера до Валдепенас де Хаен. Той измина дистанцията за 4:18:57 часа, постигайки втора етапна победа в тазгодишното издание на надпреварата. Морено спечели и четвъртия етап във вторник.

Испанецът се откъсна от основната група 800 метра преди финала и изпревари с 4 секунди сънародниците си Алехандро Валверде и Хоаким Родригес.

С победата си днес Морено излезе начело в генералното класиране с общо време 35:58:34 часа. Той има аванс от една секунда пред втория Никълъс Роуч (Ирландия). Трети на 20 секунди е Винченцо Нибали (Италия).

Днешният етап е между Тоределкампо и Алто Хазаланас. Това е високопланинско трасе и е с дистанция от 187 км.

Триседмичната колоездачна обиколка на Испания завършва на 15-и септември.

[wp_bannerize group=“Horizontal“][wp_bannerize group=“Horizontal“]

Moreno_1Spaniard Daniel Moreno of Team „Katusha“ won the ninth stage of the Tour of Spain – 163.7 km from Antequera to Valdepenas de Jaen. He has gone the distance in 4:18:57 hours, achieved the second stage win in this year’s race. Moreno won the fourth stage on Tuesday.

The Spaniard broke from the main group 800 meters before the final and four seconds ahead of his compatriots Alejandro Valverde and Joaquin Rodriguez.

With his victory today Moreno came out on top in the overall standings with a total time 35:58:34 hours. It has an advance of a second ahead of second Nicholas Roche (Ireland). Third in 20 seconds is Vinchenco Nibali (Italy).

Today’s stage is between Toredelkampo and Alto Hazalanas. This is alpine path and has a distance of 187 km.

The three-week cycling tour of Spain finishes on 15 September in Madrid.

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Tags:, , , , , , ,

VIDEO: Schrager: Weekend Recap

Peter Schrager recaps the biggest stories of the weekend.

[grabpress_video guid=bdace691004ecaec55ace14c98c275f018cc0283 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , ,

VIDEO: The Pittsburgh Pirates, hoping to bolster their offense, have made a trade with the New York Mets.

3 MINUTE UPDATE Seven time All-Star Tracy McGrady has announced his retirement from the NBA. Plus see who won and lost this week in MLB!

[grabpress_video guid=dbd7fcd865637f449060b013bdf927a76b1d75fd embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , , ,

VIDEO: Horrow: Golf Business Report

An update on business news from around the golf world.

[grabpress_video guid=968bb9b7fd44a43edfe3b2a4917bf685913e9efe embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , ,

VIDEO: Arkansas Football – Charlie Partridge (9/1)

Arkansas Football – Charlie Partridge (9/1)

[grabpress_video guid=f2439432456cfa1a5a8d7e4780de419d538616df embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , ,

VIDEO: The Secrets of the Chest Bump

Mike and Bob Bryan have won 15 doubles Grand Slam titles, but the twins are perhaps equally known for their post-victory, flying chest bump. The brothers give us an insider’s guide to the secrets of their craft (and by “craft,” we mean chest-bumping, not tennis).

[grabpress_video guid=b1d3462370df4d2adf8d9ff11349bea66703916d embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , ,

About Us

Rambo is an incredibly beautiful responsive Bootstrap Template for corporate and creative professionals. Rambo is an incredibly beautiful responsive Bootstrap Template for corporate and creative professionals.

Contact Info

New York City, USA

420-300-3850

info@rambotheme.com

Find us in Google Map !