Author Archives: VenciD

На 9 септември стартира турнирът по тенис "Алианц къп"On 9 September starts the tennis tournament "Allianz Cup"

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Alianz_1На 9 септември на кортовете на Тенис клуб „Левски-София“ стартира ХХIII Международeн тенис турнир за жени „Allianz Cup“. Заявилите участие състезателки са от 21 държави. Любителите на тениса ще наблюдават играта на австрийката Патриция Майер-Ашлейтнер (141-ва в световната ранглиста), на българките Дия Евтимова и Изабела Шиникова, и на още десетки талантливи състезателки. Финалите на турнира, чийто награден фонд е 25 000 долара, ще бъдат на 15 септември.

Росен Станимиров, изпълнителен директор на Алианц Банк България, изтъкна, че като световен лидер в застраховането и финансовите услуги Allianz подпомага различни видове спорт в глобален мащаб – автомобилизъм, футбол, тенис на корт, голф, ветроходство и други.

Димитър Войнов, директор на турнира за купата на Алианц България, подчерта, че входът за състезанията е свободен за всички любители на тениса и очаква тазгодишният турнир да бъде интересен и оспорван, да донесе и на състезателките, и на зрителите ведро настроение и щастливи емоции. Турнирът „Алианц къп“ стана поле за изява на много български и чужди тенисистки, а през десетилетията се утвърди като най-авторитетното женско тенис състезание у нас.

През 2012 г. шампионка стана румънката Кристина Миту. На финала тя се наложи над Шарoн Фичман (Канада) с 6:4, 3:6, 6:3.

[wp_bannerize group=“Horizontal“][wp_bannerize group=“Horizontal“]

Alianz_1On September 9, on the courts of the Tennis club „Levski Sofia“ started XXIII overseeing women’s tennis tournament „Allianz Cup“. There will be players from 21 countries. Tennis lovers will watch the game on Austria’s Patricia Mayer-Ashleytner (141st in the world rankings), Dia Evtimova and Isabella Shinikova, and dozens of other talented players. The finals of the tournament, whose prize fund is $ 25 000 will be on September 15.

Rosen Stanimirov, CEO of Allianz Bank Bulgaria, said that as a world leader in insurance and financial services Allianz supports different sports worldwide – motoring, soccer, tennis, golf, sailing and more.

Dimitar Voinov, director of the tournament, said that the entrance to the races is free for all fans of tennis and expects this year’s tournament to be interesting and controversial, and bring the athletes and spectators cheerful mood and happy emotions. Tournament „Allianz Cup“ became a platform for many Bulgarian and foreign tennis players, and over the decades has established itself as the most prestigious women’s tennis event in the country.

In 2012, champion was Romanian Cristina Mitu. In the final she beat Sharon Fichman (Canada) 6-4, 3-6, 6-3.

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Tags:, , , , , , , , , ,

Марчин Сапа спечели петия етап от обиколката на БългарияMarcin Sapa won the fifth stage of the Tour of Bulgaria

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Koloezdene_1Полският колоездач Марчин Сапа спечели петия и най-дълъг етап от международната колоездачна обиколка на България – 208 километра от Бургас до Трявна. Той измина разстоянието за 5 часа, 22 минути и 26 секунди. Втори е Виталий Бутс (Украйна) – на 23 секунди след победителя, а трети е Пьотър Кирпиша (Полша) – също на 23 секунди след победителя Сапа.

В този етап Марчин Сапа се откъсна и 50 километра кара сам от Гурково до финала в Трявна, като премина пръв и височината на Хаинбоз.

Няма промени в призовата тройка на генералното класиране на обиколката – лидер е Реми ди Грегорио (Франция), следван от българският колоездач Спас Гюров от Несебър – на 27 секунди, а трети е Михайло Кононенко (Украйна) – на 1:06 минути.

Днес е последният, шести етап от Трявна до Троян – 163 километра с две изкачвания на Стара планина. При придвижване на колоездачите по маршрутите движението на моторни превозни средства няма да бъде спирано предварително, а непосредствено преди преминаване на състезателите, съобщиха от пресцентъра на МВР. Финалът е на площад „Възраждане“ в Троян.

[wp_bannerize group=“Horizontal“][wp_bannerize group=“Horizontal“]

Koloezdene_1Polish rider Marcin Sapa won the fifth and longest stage of the International Cycling Tour of Bulgaria – 208 km from Burgas to Tryavna. He covered the distance in 5 hours 22 minutes and 26 seconds. Second is Vitaly Buts (Ukraine) – 23 seconds after the winner, and third is Piotr Kirpisha (Poland) – just 23 seconds after the winner Sapa.

At this stage, Marcin Sapa broke away and 50 km from Gurkovo to the final in Tryavna drived alone, having passed the first and the height of Hainboz.

There is no change in the first three of the overall standings of the tour – leader is Remy Di Gregorio (France), followed by Bulgarian cyclist Spas Gurov from Nessebar – 27 seconds and third is Mykhailo Kononenko (Ukraine) – in 1:06 minutes.

Today is the last, sixth stage from Tryavna to Troyan – 163 km with two climbs in the Balkans. For the movement of cyclists on the routes motor vehicles will be stopped in advance and prior to passage of the athletes, inform the press office of the Ministry. The final is on „Renaissance“ square in Troyan.

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Tags:, , , , , , , , , ,

VIDEO: Gronkowski is 'taking it day by day'

Rob Gronkowski says he is ‘taking it day by day’…a lot.

[grabpress_video guid=9dc1a6d78430354bcff1d3f6f6bcf18868456702 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , ,

US Open – голф!US Open – golf!

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Като човек, който се интересува от тенис от по-дълго време, в сравнение с голф, ми беше много интересно да разбера, че US Open е турнир, който зад Океана е свързван по равно и с голф. Едно събитие с традиция, водеща началото си от 1895 г.  – 14 години по-късно след Oткритото първенство на Америка по тенис.

Golf_1Турнирът е един от четирите най-големи в голфа. Това може да предполага, че в него участват топ-състезателите от цял свят, конкуренцията е жестока и резултатите на финала са много сходни. Играе се през месец юни. Характерно е, че домакинството се поема от различни клубове, като се взима предвид категорията на мястото, възможността за прием на повече зрители и др. Има много специалисти, които се занимават основно с подготовката на дадена база да приеме турнири от такъв ранг. Един от най-известните голф-архитекти, които подготвят прояви от US Open е Рийс Джоунс. Заниманието му не е случайно – част е от наследствено предавана професия в семейството – неговият баща Робърт Трент Джоунс също е легендарен архитект.Golf_2Първата проява преди 118 години се играе на поле с девет дупки в Ню Порт, Роуд Айлънд. През 2013 г. домакин е Merion Golf Club в щата Пенсилвания. От историческа гледна точка победителите в първите 16 издания на турнира няма да ни изненада – шампионите са основно от Англия и Шотландия. За да дойде 1911 г. когато Джон Макдермот носи първи американски триумф. Успехът му е дублиран година по-късно. С това признанията за него не свършват – на 19 г. той е най-младият шампион на US Open. Също така е първият, който слиза под 72 удара в значимо голф събитие. С постиженията си Макдермот е една от легендите между 1911 г. и 1914 г. След 1950 г. доминацията на домакините е забележителна – едва шест различни от американски голфъри са триумфирали в шампионата.

US Open не е дискриминационен – състезанието е част и от женския календар, като води началото си от средата на 20 век – първият турнир е игран през 1946 г. По това време традициите в американския голф вече са изградени, ето защо в първите 40 години от съществуването си, с три изключения, всички шампионки са представители на домакините.

Golf_3Наградният фонд на турнира също е забележителен – при мъжете е около 8 млн. долара, а при жените 3.

Ето и няколко любопитни факти за състезанието – с най-много титли (4) при мъжете са четирима – Уили Андерсън, Боби Джоунс, Бен Хоган и Джак Никлаус. Тайгър Уудс и Хейл Ъруин имат по три. Последният е известен и с други свои постижения, едно от които това, че той е най-възрастният шампион на US Open – 45 години и 15 дни.

Шампион през 2013 година става Джъстин Роуз, а това е първата му мейджър титла.  При жените пък триумфира Инбе Парк. Южнокорейската доминация при жените тук е впечатляваща в последните шест години – пет титли за азиатската страна.

Golf_4За да е ясно, че традициите са нещо от първостепенно значение е важно да отбележим, че вече са ясни следващите домакини на US Open. При мъжете програмата е изготвена до 2020 г., когато ще е юбилейното 120 издание, а при дамите са ясни домакинствата до 2017 г. Любопитно е да се отбележи, че през 2014 г. за пръв път един клуб ще приеме и двете прояви. Това е Pinehurst в Северна Каролина, който в рамките на 2 седмици ще бъде арена на битката за големите награди. Билети за събитието вече се продават, а пакетните цени започват от около 500 долара.

С това срещата ни с US Open приключи. До скоро!

от Калин Дацов © 2013 RE:SPORT, Всички права запазени.

[wp_bannerize group=“Horizontal“][wp_bannerize group=“Horizontal“]Golf_1

As someone who is interested in tennis for a long time, compared to golf, it was very interesting to know that a US Open tournament overseas is equally associated with golf. An event with a tradition which has its roots since 1895 – 14 years later after US Open in tennis.

The tournament is one of the four major in golf. This may suggest that it involves top athletes from around the world, the competition is fierce and the final results are very similar. It’s played in June. Characteristically, the household is assumed by the various clubs, taking into account the category of the place, the ability to receive more viewers etc. There are many professionals who are primarily engaged in the preparation of a base to accept the events of that rank. One of the most famous golf architects who prepare manifestations US Open a Rees Jones. His occupation is not accidental – it is part of familial profession in the family – his father, Robert Trent Jones is also a legendary architect.

Golf_2The first event 118 years ago is played on a ground with nine holes in Newport, Rhode Island. In 2013 US Open is hosted by the Merion Golf Club in Pennsylvania. Historically, the winners of the first 16 editions of the tournament won’t surprise us – champions are mainly from England and Scotland. In 1911 John McDermott brings first American triumph. His success has been dubbed a year later. With this recognition, it does not end – 19, he was the youngest champion of the US Open. He is also the first to go down below 72 beats in a significant golf event. With his achievements McDermott is one of the legends between 1911 and 1914. After 1950 the dominance of the hosts is remarkable – only six non-American golfers have won the championship.

US Open doesn’t discriminate – race is part of the women’s calendar, and dates back to the mid-20th century – the first tournament was played in 1946. At that time traditions in American golf have already been built, so in the first 40 years existence, with three exceptions, all champions are representatives of the hosts.Golf_3

The prize fund of the tournament is also notable – for men it is about $ 8 million, and for women – 3.

Here are some interesting facts about the race – with the most titles (4) in the men’s history are four – Willie Anderson, Bobby Jones, Ben Hogan and Jack Nicklaus. Tiger Woods and Hale Irwin have three. The latter is also known for his other accomplishments, one of which was that he was the oldest champion of US Open – 45 years and 15 days.

Champion in 2013 became Justin Rose, and this is his first Major title. In women triumphed Inbee Park. South Korea’s domination of women here is impressive – in the last six years – five titles on the Asian side.

Golf_4To be clear that traditions are a thing of paramount importance, we will note that’s already clear the next hosts of US Open. In men, the program was completed till 2020, when it will be 120 anniversary edition, and the ladies are clear households till 2017. It is interesting to note that in 2014 for the first time a club will accept both events. This is Pinehurst in North Carolina, within 2 weeks will be the scene of the battle for the big prizes. Tickets for the event are already on sale, and package prices start at around $ 500.

So our meeting with US Open ended. Till next time, with a new portion of golf!

by Кalin Dacov © 2013 RE:SPORT, All rights reserved.

[wp_bannerize group=“Horizontal“]

Tags:, , , , , , , , , ,

VIDEO: NFL Preview: Week 1

Curtis Conway preview’s Week 1 action around the NFL.

[grabpress_video guid=9a2dc4881ea0c890c73c80c0d20956cc8bfcfee0 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VIDEO: Arkansas Football – Randy Shannon (9/4)

Arkansas Football – Randy Shannon (9/4)

[grabpress_video guid=7053de48183bf3564e95debbef0beff34c3defe4 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:,

VIDEO: Jason Kidd to Buy Jay-Z's Share in Brooklyn Nets

The former Nets player and first-year head coach is reportedly buying Jay-Z’s share for $500,000.

[grabpress_video guid=e032a5f3c68e6827ef8876e16a0d39b192f04742 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , ,

VIDEO: The $58,000 Flying Golf Cart

It’s a bird, it’s a plane, it’s a flying golf cart? That’s what upscale retailer Hammacher Schlemmer is promising with its $58,000 Golf Cart Hovercraft. Charles Passy has a review on Lunch Break. Photo: Hammacher Schlemmer.

[grabpress_video guid=1620dc7330f73dd2ffe58628e47921f808cb5c40 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , ,

VIDEO: Arkansas – Jeff Long discusses LR games

Arkansas – Jeff Long discusses LR games

[grabpress_video guid=c44930490c5a13ff55d312ccabe2b01b0eb66b78 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , ,

VIDEO: Pirates clinch first non-losing season since 1992

The FOX Sports Live crew talks the Pirates’ benchmark win.

[grabpress_video guid=1ab5851a360c613bf084c600f32fa49a1b0672d4 embed_id=2011813]

Thanks for checking us out. Please take a look at the rest of our videos and articles.

To stay in the loop, bookmark our homepage.

Tags:, , , , , , , , , , , , , ,

About Us

Rambo is an incredibly beautiful responsive Bootstrap Template for corporate and creative professionals. Rambo is an incredibly beautiful responsive Bootstrap Template for corporate and creative professionals.

Contact Info

New York City, USA

420-300-3850

info@rambotheme.com

Find us in Google Map !